لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۳۸۱ تا ۴۰۰ مورد از کل ۷۲۶ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
Deposition of Carbon Nanotubes to Increase Shear Strength of Polymeric Composites25st International Conference on Mechanical Engineering (ASME 2017)Tehran-IranAmin haghbin, Gholamhossein Liaghat, Mohammad Hossein Pol, Amir Masoud Arabi
مدلسازی دو بعدی رفتار بالستیک ورق کامپوزیت نازک چند لایه در برابر نفوذ پرتابه های استوانه ایبیست پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایرانتهران- ایرانرضا محمدی پور، احسان زمانی، محمدحسین پل
بررسی تحلیلی آسیب لایه لایه شدگی ورق کامپوزیت نازک چند لایه تحت برخورد با سرعت بالابیست پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایرانتهران- ایرانرضا محمدی پور، احسان زمانی، محمدحسین پل
مدل تحلیلی نفوذ پرتابه های استوانهای سرتخت در اهداف نازک نانوکامپوزیتی بافته شده دوبعدیشانزدهم کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایرانتهران- ایرانرضا محمدی پور، احسان زمانی، محمدحسین پل
Electrophoretic Deposition of CNTs on the surface of Glass Texture an Improvement Technique in Production of Fiber Reinforced Nanocomposites1st International Conference on Advanced CeramicsTehran-IranAmin haghbin, Gholamhossein Liaghat, Amir Masoud Arabi, Mohammad Hossein Pol
Carbon Nanotube Coating on Glass Texture via Electrophoretic Deposition6th international color and coating congressAmin haghbin, Amir Masoud Arabi, Gholamhossein Liaghat, Mohammad Hossein Pol
Investigation of the Mechanical Properties of the Glass/Epoxy Composites Reinforced with Nanoclay ParticlesProceedings of Academics World 6th International ConferenceBeijing, ChinaSeyed Abdolvahab Hoseini, Mohammad Hossein Pol
Reinforcing Effect Of Nanoclay On Tensile Properties Of Epoxy/Clay Nanocomposites Cured With TETA And F205The 8th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2014)Kish, IranG.H. Rahimi, R. Zamani, M.H. Pol, M. Hedayatian
Flexural properties of TETA-cured epoxy resin modified with nanoclayThe Bi-Annual International Conference on Experimental Solid Mechanics and Dynamics (X-Mech-2014)Tehran, IranR.Zamani, Gh.Rahimi, M.H. Pol, M. Hedayatian
مطالعه تاثیر افزودن نانوذرات رسی بر خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های اپوکسی/کلی پخت شده با هاردنر F205سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوریهای نوینتهران- ایرانرضا زمانی، غلامحسین رحیمی، محمد حسین پل، محمد هدایتیان
, The effect of polyurethane foam-filler on the energy absorption capability in the circular double layered composite tubesThe Biennial International Conference on Experimental Solid Mechanics (X-Mech 2016)Tehran, IranM. Rezaei, G.H. Liaghat, M.H. Pol
مدل تحلیلی نفوذ پرتابه های استوانهای سرتخت در اهداف نازک کامپوزیتی بافته شده دوبعدیاولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردیشهرکرد- ایرانرضا محمدی پور، احسان زمانی، محمدحسین پل
تأثیر پارامترهای پرتابه بر ناحیه تورق چند لایه کامپوزیتی شیشه اپوکسی تحت ضربه سرعت بالابیست و سومین همایش بین‌المللی مهندسان مکانیکتهران- ایرانعرفان مهربانی یگانه، غلامحسین لیاقت، محمدحسین پل
Investigation on in-plane shear properties of glass/epoxy/nanosilica hybrid nanocompositesAsian Nano Forum ConferenceKish island, iranMovahhedi Aleni, H. Liaghat, G.H., Pol, M.H., Mehrabani, E., Afrouzian, A
The effects of nanosilica particles on through thickness compressive stiffness of glass epoxy nanocomposites in different strain ratesAsian Nano Forum ConferenceKish island, iranMehrabani, E., Liaghat, G.H., Pol, M.H., Movahhedi Aleni, H., Afrouzian, A
Investigation on Tensile Properties of Glass/Epoxy/Nanosilica Hybrid Nanocomposites4th International Conference on Composites: Characterization Fabrication, and ApplicationTehran-IranMehrabani, E., Liaghat, G.H., Pol, M.H., Movahhedi Aleni, H
Tensile Properties of Epoxy Composite Reinforced with a Low Fraction of Nanosilica Fillers4th International Conference on Composites: Characterization Fabrication, and ApplicationTehran-IranMovahhedi Aleni, H., Liaghat, G.H., Pol, M.H., Afrouzian, A.
Reinforcing Effect of Nanoclay on Mechanical Properties of Woven Glass Epoxy Composites4th International Conference on Composites: Characterization Fabrication, and ApplicationTehran-IranAfrouzian, A., Liaghat, G.H., Pol, M.H., MehrabaniYeganeh, E
The effects of the nanoclay on ballistic properties of GLAREInternational Conference on Thermophysical and Mechanical Properties of Advanced Materials (THERMAM 2014)Izmer, TurkeyA. Masoudi, M. Hossein Pol and G. Hossein Liaghat
The effects of the nanoclay on mechanical properties of the Eglass/epoxyInternational Conference on Thermophysical and Mechanical Properties of Advanced Materials (THERMAM 2014)Izmer, TurkeyA. Masoudi, M. Hossein Pol and G. Hossein Liaghat