لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۳۲۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۷۱۸ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
Construction and maintenance of concrete piles in corrosive and destructive marine environments, based on study of the Persian Gulf marine installationsConstruction Research Congress 2012West Lafayette, Indiana, USANasser Arafati - Abdol Hossein Fazli - Seyed Mehdi Mousavi - Fouzieh Rouzmehr
Methods for execution of concrete piles in corrosive and destructive marine environments, based on study of the Persian Gulf marine installationsFirst International Conference on Geotechnique, Construction Materials and EnvironmentMie, JapanNasser Arafati - Abdol Hossein Fazli - Seyed Mehdi Mousavi
بررسی میزان مشارکت پی رادیه در طراحی سیستم پی مرکب شمع رادیهزلزله، سازه و روشهای محاسباتیکرمانصباغ کرمانی ر. - عرفاتی ن.
کاهش پاسخ سکوی ثابت دریایی به کمک میراگر جرمی تنظیم شدهاولین کنفرانس ملی سازه و فولاد و دومین کنفرانس کاربرد فولادهای پر استحکام در صنعت سازهتهرانتابش پور م. - رضایی ا. - عرفاتی ن.
سیر پیشرفت شبیه سازی حفاری به روش اجزای محدودچهارمین کنفرانس تونلتهرانعرفاتی ناصر
Determining the concrete’s ability to resist chloride ion penetration at the port of Imam-Khomeini3rd international conference on concreteTehranArafati N., Al-e-Khamis M., Ghavaseh A.R
Quelques aspects concernant la modelisation du dechargement dans les massifs de sols6eme colloque franco-polonais de mecanique des solsDouaiMagnan J.P. - Mestat Ph. - Arafati N
Comportement et modélisation des marnes de Las PlanasInt. Conf. Geo. Eng. of hard Soils – Soft RocksAthensLEE Y.L., ARAFATI N., LECA E., MAGNAN J.-P., MESTAT PH., SERRATRICE J.-F.,
امکان سنجی و بکارگیری فناوری ازن جهت تصفیه پساب ماشین کاغذسازی و استفاده مجدد در فرایند.دومین کنفرانس ملی فرایندهای گاز و پتروشیمیبجنوردمیثم عبدالکریمی مه آبادی. احمد بیات . ابوالفضل محمدی
Determination of Optimum Classification System for Hyperspectral Imagery and Lidar Data Based on Bees AlgorithmInternational Conference on Sensors & Models in Remote Sensing & PhotogrammetryF. Samadzadegan- H. Hasani
3D Surface Generation from Aerial Thermal ImageryInternational Conference on Sensors & Models in Remote Sensing & PhotogrammetryB. Khodaei- F. Samadzadegan, F. Dadrasjavan- H.Hasani
3D Object Classification Based on Thermal and Visible Imagery in Urban AreaInternational Conference on Sensors & Models in Remote Sensing & PhotogrammetryH. Hasani-F. Samadzadegan
Evaluation the Potential of Ant Colony Optimization in Clustering of Lidar DataGIS OstravaF. Samadzadegan- S. Saeedi-H. Hasani
Unsupervised zoning of cultivation areas with similar cultivation pattern in Golestan province based on the vegetation products of MODIS sensorISPRS International GeoSpatial Conference 2019TehranFahime Youssefi; Mohammad Javad Valadan zoej; Alireza Safdarinezhad; Mahmod Reza Sahebi
A Novel Procedure for the Synthesis of reactors Network Coupled with Heat Exchangers Network)The 14th National Conference of Chemical EngineeringEghbal Ahmadi, M. H., Boozarjomehry, R. B., Farhadi, F
Evolutionary Base Optimization Method to Design of ANN for Modelling of Claus Reaction Furnace2nd International Conference of Oil, Gas and PetrochemicalEghbal Ahmadi, M. H., sadi, M., Marvast, M
Application of Adaptive Neuro Fuzzy Inference System to Modelling of Claus Reaction FurnaceThe 15th National Conference of Chemical EngineeringEghbal Ahmadi, M. H., sadi, M., Marvast, M
CFD Simulation of Bubbling Fluidized Bed: The Effect of Wall Boundary Conditions on Solid Flow BehaviourThe 13th Multiphase Flow Conference & Short Course, Helmholtz-Zentrum Dresden-RossendorfGermanySalehi, M. S., Eghbal Ahmadi, M. H., Godini, H. R., Askarishahi, M.
شبیه سازی تولید الکتریسیته ساکن بر روی ذرات در فرآیند انتقال بادی مواددومین کنگره سالیانه شیمی، مهندسی شیمی و نانوشیمی با رویکرد پژوهش تا توسعه ملیمحمدحسین اقبال احمدی - منوچهر فتح الهی - سید محمد جواد حسینی
Media modes of persuasive language and their influence on people's identityاولین کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی (علی آباد گلستان)(علی آباد گلستان)نفمه میرزائی