لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۳۲۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۷۲۶ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
کاهش پاسخ سکوی ثابت دریایی به کمک میراگر جرمی تنظیم شدهاولین کنفرانس ملی سازه و فولاد و دومین کنفرانس کاربرد فولادهای پر استحکام در صنعت سازهتهرانتابش پور م. - رضایی ا. - عرفاتی ن.
سیر پیشرفت شبیه سازی حفاری به روش اجزای محدودچهارمین کنفرانس تونلتهرانعرفاتی ناصر
Determining the concrete’s ability to resist chloride ion penetration at the port of Imam-Khomeini3rd international conference on concreteTehranArafati N., Al-e-Khamis M., Ghavaseh A.R
Quelques aspects concernant la modelisation du dechargement dans les massifs de sols6eme colloque franco-polonais de mecanique des solsDouaiMagnan J.P. - Mestat Ph. - Arafati N
Comportement et modélisation des marnes de Las PlanasInt. Conf. Geo. Eng. of hard Soils – Soft RocksAthensLEE Y.L., ARAFATI N., LECA E., MAGNAN J.-P., MESTAT PH., SERRATRICE J.-F.,
امکان سنجی و بکارگیری فناوری ازن جهت تصفیه پساب ماشین کاغذسازی و استفاده مجدد در فرایند.دومین کنفرانس ملی فرایندهای گاز و پتروشیمیبجنوردمیثم عبدالکریمی مه آبادی. احمد بیات . ابوالفضل محمدی
Determination of Optimum Classification System for Hyperspectral Imagery and Lidar Data Based on Bees AlgorithmInternational Conference on Sensors & Models in Remote Sensing & PhotogrammetryF. Samadzadegan- H. Hasani
3D Surface Generation from Aerial Thermal ImageryInternational Conference on Sensors & Models in Remote Sensing & PhotogrammetryB. Khodaei- F. Samadzadegan, F. Dadrasjavan- H.Hasani
3D Object Classification Based on Thermal and Visible Imagery in Urban AreaInternational Conference on Sensors & Models in Remote Sensing & PhotogrammetryH. Hasani-F. Samadzadegan
Evaluation the Potential of Ant Colony Optimization in Clustering of Lidar DataGIS OstravaF. Samadzadegan- S. Saeedi-H. Hasani
Unsupervised zoning of cultivation areas with similar cultivation pattern in Golestan province based on the vegetation products of MODIS sensorISPRS International GeoSpatial Conference 2019TehranFahime Youssefi; Mohammad Javad Valadan zoej; Alireza Safdarinezhad; Mahmod Reza Sahebi
A Novel Procedure for the Synthesis of reactors Network Coupled with Heat Exchangers Network)The 14th National Conference of Chemical EngineeringEghbal Ahmadi, M. H., Boozarjomehry, R. B., Farhadi, F
Evolutionary Base Optimization Method to Design of ANN for Modelling of Claus Reaction Furnace2nd International Conference of Oil, Gas and PetrochemicalEghbal Ahmadi, M. H., sadi, M., Marvast, M
Application of Adaptive Neuro Fuzzy Inference System to Modelling of Claus Reaction FurnaceThe 15th National Conference of Chemical EngineeringEghbal Ahmadi, M. H., sadi, M., Marvast, M
CFD Simulation of Bubbling Fluidized Bed: The Effect of Wall Boundary Conditions on Solid Flow BehaviourThe 13th Multiphase Flow Conference & Short Course, Helmholtz-Zentrum Dresden-RossendorfGermanySalehi, M. S., Eghbal Ahmadi, M. H., Godini, H. R., Askarishahi, M.
شبیه سازی تولید الکتریسیته ساکن بر روی ذرات در فرآیند انتقال بادی مواددومین کنگره سالیانه شیمی، مهندسی شیمی و نانوشیمی با رویکرد پژوهش تا توسعه ملیمحمدحسین اقبال احمدی - منوچهر فتح الهی - سید محمد جواد حسینی
Media modes of persuasive language and their influence on people's identityاولین کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی (علی آباد گلستان)(علی آباد گلستان)نفمه میرزائی
مقایسه تطبیقی آموزش زبان در دوره ابتدایی تا متوسطه در کشورهای توسعه یافته با ایران با رویکرد رفتار شناختی مهارت شنیدنکنفرانس بین المللی ادبیات و زبانشناسی (تهران)تهراننفمه میرزائی
ارتباط هویت با آموزش و یادگیری زبان انکلیسی و ریاضی: مطالعه موردی چهار کشور بلغارستان، آلمان، هلند و اسپانیاهمایش ملی زیان و هویت (دانشگاه شیراز)شیرازنفمه میرزائی
Essentiality in the category of S-actsدومین همایش ملی ریاضیات و کاربردهاحسن برزگر