لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۷۲۰ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
شبیه سازی تولید الکتریسیته ساکن بر روی ذرات در فرآیند انتقال بادی مواددومین کنگره سالیانه شیمی، مهندسی شیمی و نانوشیمی با رویکرد پژوهش تا توسعه ملیمحمدحسین اقبال احمدی - منوچهر فتح الهی - سید محمد جواد حسینی
Media modes of persuasive language and their influence on people's identityاولین کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی (علی آباد گلستان)(علی آباد گلستان)نفمه میرزائی
مقایسه تطبیقی آموزش زبان در دوره ابتدایی تا متوسطه در کشورهای توسعه یافته با ایران با رویکرد رفتار شناختی مهارت شنیدنکنفرانس بین المللی ادبیات و زبانشناسی (تهران)تهراننفمه میرزائی
ارتباط هویت با آموزش و یادگیری زبان انکلیسی و ریاضی: مطالعه موردی چهار کشور بلغارستان، آلمان، هلند و اسپانیاهمایش ملی زیان و هویت (دانشگاه شیراز)شیرازنفمه میرزائی
Essentiality in the category of S-actsدومین همایش ملی ریاضیات و کاربردهاحسن برزگر
Injectivity versus dense injectivity in topological spacesدومین همایش ملی ریاضیات و کاربردهاحسن برزگر
Well behaviour of strongly s-dense injectivity and essentiality of actsبیست و چهارمین سمینار جبر ایرانحسن برزگر
Sequentially compactبیست و دومین سمینار جبر ایرانکرجحسن برزگر
Sequentially pure injectivity and Baer type criteria for acts over semigroupsبیستمین سمینار جبر ایرانحسن برزگر
On sequential purity of acts over semigroupsهفدهمین سمینار جبر ایرانزاهدانحسن برزگر
محاسبه ترازهای انرژی نانودیسک های گرافنی به روش بستگی قوی تجربیکنفرانس ملی نانو ساختارها، علوم و مهندسی نانوکاشانمعصومه خداقلی- بهرام بهرامی
تحرک الکترونی در گاز الکترونی یک بعدی گالیم نیتریداولین همایش ملی نانوفناوری و کاربردهای آناراکبتول شرفی- بهرام بهرامی- مجتبی گودرزی
اثر پهنا بر روی رسانندگی الکترون ها در نانونوار گالیم نیتریدکنفرانس فیزیک ایرانشیرازبتول شرفی- بهرام بهرامی- مجتبی گودرزی
محاسبه مغناطش محلی در حضور ناخالصی در دماهای غیر صفرهفتمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نورتبریزفرزانه احمدی-بهرام بهرامی-محمدرضاجعفری
محاسبه آهنگ آنتقال انرژی در سیستم گرافین دوگانههمایش دانش آموختگان فن آوری نانوتهرانبهرام بهرامی-ترانه وظیفه شناس
بررسی سه بعدی تاثیر پارامترهای هندسی و جریان بر کارایی اوریفیس استاندارد و مشخصه های توربولانسی جریان پایین دستهجدهمین کنفرانس دینامیک شاره هامشهد، ایرانمرتضی موسی-محمد حامد حکمت-امین رضایی-هانیه حیدری
Aerodynamic design using CFD and adjoint equations method8th Iranian Aerospace Society ConferenceIsfahan, IranM. H. Hekmat, M, Mirzaei
Non-iterative estimation of thermal conductivity of periodically contacting surfaces using artificial neural network models17th Annual (International) Conference on Mechanical EngineeringTehran, IranM. H. Hekmat, S. Karbalaeian, E. Izadpanah
The implementation of adjoint equations approach for the inverse pressure design problemInternational Conference on Fascinating Advancement in Mechanical EngineeringSivakasi, IndiaM. H. Hekmat, M. Mirzaei, E. Izadpanah, E. Rooki
Numerical investigation of wave behaviour of thermal distribution using non fourier conduction12th Asian Congress of Fluid MechanicsDaejeon, KoreaE. Izadpanah, S. Talebi, M. Mirzaei, M. H. Hekmat