لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۷۲۶ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
Injectivity versus dense injectivity in topological spacesدومین همایش ملی ریاضیات و کاربردهاحسن برزگر
Well behaviour of strongly s-dense injectivity and essentiality of actsبیست و چهارمین سمینار جبر ایرانحسن برزگر
Sequentially compactبیست و دومین سمینار جبر ایرانکرجحسن برزگر
Sequentially pure injectivity and Baer type criteria for acts over semigroupsبیستمین سمینار جبر ایرانحسن برزگر
On sequential purity of acts over semigroupsهفدهمین سمینار جبر ایرانزاهدانحسن برزگر
محاسبه ترازهای انرژی نانودیسک های گرافنی به روش بستگی قوی تجربیکنفرانس ملی نانو ساختارها، علوم و مهندسی نانوکاشانمعصومه خداقلی- بهرام بهرامی
تحرک الکترونی در گاز الکترونی یک بعدی گالیم نیتریداولین همایش ملی نانوفناوری و کاربردهای آناراکبتول شرفی- بهرام بهرامی- مجتبی گودرزی
اثر پهنا بر روی رسانندگی الکترون ها در نانونوار گالیم نیتریدکنفرانس فیزیک ایرانشیرازبتول شرفی- بهرام بهرامی- مجتبی گودرزی
محاسبه مغناطش محلی در حضور ناخالصی در دماهای غیر صفرهفتمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نورتبریزفرزانه احمدی-بهرام بهرامی-محمدرضاجعفری
محاسبه آهنگ آنتقال انرژی در سیستم گرافین دوگانههمایش دانش آموختگان فن آوری نانوتهرانبهرام بهرامی-ترانه وظیفه شناس
بررسی سه بعدی تاثیر پارامترهای هندسی و جریان بر کارایی اوریفیس استاندارد و مشخصه های توربولانسی جریان پایین دستهجدهمین کنفرانس دینامیک شاره هامشهد، ایرانمرتضی موسی-محمد حامد حکمت-امین رضایی-هانیه حیدری
Aerodynamic design using CFD and adjoint equations method8th Iranian Aerospace Society ConferenceIsfahan, IranM. H. Hekmat, M, Mirzaei
Non-iterative estimation of thermal conductivity of periodically contacting surfaces using artificial neural network models17th Annual (International) Conference on Mechanical EngineeringTehran, IranM. H. Hekmat, S. Karbalaeian, E. Izadpanah
The implementation of adjoint equations approach for the inverse pressure design problemInternational Conference on Fascinating Advancement in Mechanical EngineeringSivakasi, IndiaM. H. Hekmat, M. Mirzaei, E. Izadpanah, E. Rooki
Numerical investigation of wave behaviour of thermal distribution using non fourier conduction12th Asian Congress of Fluid MechanicsDaejeon, KoreaE. Izadpanah, S. Talebi, M. Mirzaei, M. H. Hekmat
The effect of thermal mach on the temperature distribution around a moving heat source12th Asian Congress of Fluid MechanicsDaejeon, KoreaE. Izadpanah, , S. Talebi, M. Mirzaei, M. H. Hekmat
Multi-point aerodynamic shape optimization using a gradient-based approachFirst International Conference on Modeling, Simulation and Applied OptimizationSharjah, U.A.EM. R. Rajabi, J. Roshanian, A. Hasani Goodarzi, M. Mirzaei, M. H. Hekmat
بهینه سازی آیرودینامیکی هندسه فیرینگ ماهواره‌بر در جریان لزج با استفـاده از روش سطح پاسخ روی شبکه های بی سازمان در چند نقطه از مسیریازدهمین کنفرانس دینامیک شاره هاتهران، ایرانمحمدرضا رجبی-محمدحامد حکمت-مسعود میرزائی-جعفر روشنییان
مطالعه پارامتری انتقال حرارت جابجایی در یک چاه حرارتی میکروکانالی با پین فین های بیضویبیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هفتمین کنفرانس صنعت نیروگاه های حرارتیتهران، ایرانمحمد حامد حکمت-صالح سحرخیز
تاثیر موانع ایجاد کننده جریان گردابه ای بر انتقال حرارت و افت فشار نانوسیال های با پایهبیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هفتمین کنفرانس صنعت نیروگاه های حرارتیتهران، ایرانمحمد حامد حکمت-علیرضا حصیری