لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۳۰۱ تا ۳۲۰ مورد از کل ۷۲۲ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
آنالیز احتمالاتی پرده های سپری در مقایسه با روشهای دیگراولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایراناردبیلسیدمهدی موسوی - ناصر عرفاتی - فوزیه روزمهر - حسین فضلی
ارائه یک طرح بهینه از سیستمهای نگهدارنده گودبرداریها در خاک رس (سیستم مرکب دیوار برلنی و نیلینگ پیش تنیده)اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایراناردبیلبشیر عیدی - ناصر عرفاتی - سیدمهدی موسوی - فوزیه روزمهر
ارزیابی عملکرد دیوار میخکوبی شده پیش تنیدهاولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایراناردبیلبهنام خندان - ناصر عرفاتی - امیر حوتی
بررسی خواص مهندسی بتن خود تراکم حاوی نانو ذراتها در دماهای بالادهمین کنگره بین المللی مهندسی عمرانتبریزبابک وفایی - ناصر عرفاتی - امیرحسین مالکی - محمدعلی برخورداری
بررسی عددی عملکرد شمع های بتنی با مقطع سنتی و بهینه تحت اثر بار جانبی در خاک چسبندهدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمرانتبریزامیر حسین مالکی - محمدعلی برخورداری - بابک وفایی - ناصر عرفاتی
ارزیابی رفتار مخزن ده هزار متر مکعبی مازوت در برابر بارهای انفجاریهمایش ملی عمران و توسعه پایدار (9th SAStech)مشهدسعید آزموده - ناصر عرفاتی
بررسی تأثیر عمق و نوع دانه بندی خاک بر روی ظرفیت باربری پی حلقوی; مطالعه روی مخزن 01 هزار متر مکعبی مازوتهمایش ملی عمران و توسعه پایدار (9th SAStech)مشهدسعید آزموده - ناصر عرفاتی
مقایسه بین پی رینگی دایرهای و پی رینگی مربعی در ظرفیت باربری مخزن 01 هزارمترمکعبی مازوتاولین کنفرانس ملّی مکانیک خاک و مهندسی پیتهرانسعید آزموده - ناصر عرفاتی
بررسی تاثیر عمق قرارگیری پی حلقوی مخزن 01 هزار مترمکعبی مازوت شرکت سیمان مشهد برروی ظرفیت باربریاولین کنفرانس ملّی مکانیک خاک و مهندسی پیتهرانسعید آزموده - ناصر عرفاتی
ارزیابی ظرفیت باربری پی رینگی مخزن 10 هزار مترمکعبی مازوت شرکت سیمان مشهد روی لایه های مختلف خاکاولین کنفرانس ملّی مکانیک خاک و مهندسی پیتهرانسعید آزموده - ناصر عرفاتی
بررسی پایداری دیواره گود میخ کوبی شده با نرم افزار Flac و مقایسه آن با نرم افزار Plaxisاولین کنفرانس ملّی مکانیک خاک و مهندسی پیتهرانسعید آزموده - ناصر عرفاتی
آنالیز عددی سه بعدی اندرکنش تونل خاک شمعهفتمین کنگره ملی مهندسی عمرانزاهدانبابک وفایی - ناصر عرفاتی - محمدرضا جعفری
حساسیت سنجی پارامترهای هندسی دیواره و مکانیکی خاک روی ماکزیمم نیروی کششی میخ ها در سیستم دیوارهای نگهبان میخکوبی شده پایدار شده مکانیکینهمین کنگره بین المللی مهندسی عمراناصفهانسعید محمدی لامع - ناصر عرفاتی
Construction and maintenance of concrete piles in corrosive and destructive marine environments, based on study of the Persian Gulf marine installationsConstruction Research Congress 2012West Lafayette, Indiana, USANasser Arafati - Abdol Hossein Fazli - Seyed Mehdi Mousavi - Fouzieh Rouzmehr
Methods for execution of concrete piles in corrosive and destructive marine environments, based on study of the Persian Gulf marine installationsFirst International Conference on Geotechnique, Construction Materials and EnvironmentMie, JapanNasser Arafati - Abdol Hossein Fazli - Seyed Mehdi Mousavi
بررسی میزان مشارکت پی رادیه در طراحی سیستم پی مرکب شمع رادیهزلزله، سازه و روشهای محاسباتیکرمانصباغ کرمانی ر. - عرفاتی ن.
کاهش پاسخ سکوی ثابت دریایی به کمک میراگر جرمی تنظیم شدهاولین کنفرانس ملی سازه و فولاد و دومین کنفرانس کاربرد فولادهای پر استحکام در صنعت سازهتهرانتابش پور م. - رضایی ا. - عرفاتی ن.
سیر پیشرفت شبیه سازی حفاری به روش اجزای محدودچهارمین کنفرانس تونلتهرانعرفاتی ناصر
Determining the concrete’s ability to resist chloride ion penetration at the port of Imam-Khomeini3rd international conference on concreteTehranArafati N., Al-e-Khamis M., Ghavaseh A.R
Quelques aspects concernant la modelisation du dechargement dans les massifs de sols6eme colloque franco-polonais de mecanique des solsDouaiMagnan J.P. - Mestat Ph. - Arafati N