لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۳۰۱ تا ۳۲۰ مورد از کل ۷۱۸ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
Representation of Levi-Civita holonomy group of an n-surfaceThe Fourth International Group Theory Conference of IranIsfahan, IranA. Parsian
Representation of the Real additive group by a linear vector fieldNational Conference on Mathematics and its ApplicationsMalayer, IranA. Parsian
Extended Decomposition Theorem and its ApplicationsThe 4th Mathematics Annual National Conference of PNUArdabil, IranA. Parsian
On the integral curves of some vector fields on SurfacesThe 4th Mathematics Annual National Conference of PNUArdabil, IranA. Parsian
Some applications of Symmetric Difference in the probability theoryThe 4th Mathematics Annual National Conference of PNUَArdabil, IranA. Parsian
ارزیابی اثرات ضریب فشار جانبی خاک بر نیروهای سازهای پوشش نهایی در تونلهای کم عمق شهری حفر شده به روشسومین کنفرانس بین المللی دستاورهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری مدیریت شهریتهرانناصر عرفاتی - سیده فاطمه احمدیان - نوید جوشیده
ارزیابی اثر ضریب فشار جانبی خاک K0 بر ضریب باربرداری β در حفر تونل به روش NATM با مقایسه نتایج تحلیل دو بعدی و سه بعدیکنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژیتبریزناصر عرفاتی - سیده فاطمه احمدیان - نوید جوشیده
آنالیز احتمالاتی پرده های سپری در مقایسه با روشهای دیگراولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایراناردبیلسیدمهدی موسوی - ناصر عرفاتی - فوزیه روزمهر - حسین فضلی
ارائه یک طرح بهینه از سیستمهای نگهدارنده گودبرداریها در خاک رس (سیستم مرکب دیوار برلنی و نیلینگ پیش تنیده)اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایراناردبیلبشیر عیدی - ناصر عرفاتی - سیدمهدی موسوی - فوزیه روزمهر
ارزیابی عملکرد دیوار میخکوبی شده پیش تنیدهاولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایراناردبیلبهنام خندان - ناصر عرفاتی - امیر حوتی
بررسی خواص مهندسی بتن خود تراکم حاوی نانو ذراتها در دماهای بالادهمین کنگره بین المللی مهندسی عمرانتبریزبابک وفایی - ناصر عرفاتی - امیرحسین مالکی - محمدعلی برخورداری
بررسی عددی عملکرد شمع های بتنی با مقطع سنتی و بهینه تحت اثر بار جانبی در خاک چسبندهدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمرانتبریزامیر حسین مالکی - محمدعلی برخورداری - بابک وفایی - ناصر عرفاتی
ارزیابی رفتار مخزن ده هزار متر مکعبی مازوت در برابر بارهای انفجاریهمایش ملی عمران و توسعه پایدار (9th SAStech)مشهدسعید آزموده - ناصر عرفاتی
بررسی تأثیر عمق و نوع دانه بندی خاک بر روی ظرفیت باربری پی حلقوی; مطالعه روی مخزن 01 هزار متر مکعبی مازوتهمایش ملی عمران و توسعه پایدار (9th SAStech)مشهدسعید آزموده - ناصر عرفاتی
مقایسه بین پی رینگی دایرهای و پی رینگی مربعی در ظرفیت باربری مخزن 01 هزارمترمکعبی مازوتاولین کنفرانس ملّی مکانیک خاک و مهندسی پیتهرانسعید آزموده - ناصر عرفاتی
بررسی تاثیر عمق قرارگیری پی حلقوی مخزن 01 هزار مترمکعبی مازوت شرکت سیمان مشهد برروی ظرفیت باربریاولین کنفرانس ملّی مکانیک خاک و مهندسی پیتهرانسعید آزموده - ناصر عرفاتی
ارزیابی ظرفیت باربری پی رینگی مخزن 10 هزار مترمکعبی مازوت شرکت سیمان مشهد روی لایه های مختلف خاکاولین کنفرانس ملّی مکانیک خاک و مهندسی پیتهرانسعید آزموده - ناصر عرفاتی
بررسی پایداری دیواره گود میخ کوبی شده با نرم افزار Flac و مقایسه آن با نرم افزار Plaxisاولین کنفرانس ملّی مکانیک خاک و مهندسی پیتهرانسعید آزموده - ناصر عرفاتی
آنالیز عددی سه بعدی اندرکنش تونل خاک شمعهفتمین کنگره ملی مهندسی عمرانزاهدانبابک وفایی - ناصر عرفاتی - محمدرضا جعفری
حساسیت سنجی پارامترهای هندسی دیواره و مکانیکی خاک روی ماکزیمم نیروی کششی میخ ها در سیستم دیوارهای نگهبان میخکوبی شده پایدار شده مکانیکینهمین کنگره بین المللی مهندسی عمراناصفهانسعید محمدی لامع - ناصر عرفاتی