لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۵۲۱ تا ۵۴۰ مورد از کل ۷۲۹ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
Controller Design for Takagi-Sugeno Fuzzy Systems with Nonlinear Consequent Part via Sampled-Data MeasurementsThe 27th IEEE International Symposium on Industrial ElectronicsCairns, AustraliaA. Kazemy, H. Moodi, B. L. Zhang, X. M. Zhang
تاثیر شرایط عملیاتی بر توزیع محصولات سنتز فیشر-تروپش در حضور کاتالیست کبالت بر پایه گاما آلومیناچهارمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمیتهرانمحمد باقر رادان-رضا عابدینی- امیر مصیبی
بررسی عملکرد کاتالیست کبالت بر پایه ژئولیت در اکسیداسیون جزئی بوتاناولین کنفرانس ملی فرایندهای گاز و پتروشیمیبجنوردامیر مصیبی- مرتضی اسفندیاری- رضا عابدینی
بررسی عملکرد حاصل از انتخابگری معکوس در عبور گزینشی دی اکسیدکربن نسبت به هیدروژن به وسیله غشای ماتریس مخلوط پلی متیل پنتیناولین کنفرانس ملی فرایندهای گاز و پتروشیمیبجنوردرضا عابدینی- مرتضی اسفندیاری- امیر مصیبی
مدلسازی CFD حذف اتانول از پساب با استفاده از فرآیند غشایی هالوفایبرهشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفتتهرانحامد صفری، امیر مصیبی
Optimal Age-Based Inspection Scheme for Condition-Based Maintenance with Non-decreasing Failure Cost4th International Conference on Electrical, Computer, Mechanical and Mechatronics Engineering (ICE2016)Dubai, EmiratesHamid R. Golmakani, Morteza Pouresmaeeli
Optimal Replacement Threshold and Inspection Interval for Condition-Based Maintenance with Variable Failure CostIEEE International Conference On Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM)Hong KongHamid R. Golmakani , Morteza Poresmaeeli
Cost-effective Condition-Based Inspection Scheme for Condition-Based MaintenanceIEEE International Conference On Information Reuse and IntegrationLas VegasHamid R. Golmakani
Optimal Replacement Policy with Age-Based Inspection Scheme for Condition-Based MaintenanceIEEE International Conference On Information Reuse and IntegrationLas VegasHamid R. Golmakani , Fahimeh Fattahipour
Portfolio Selection Using an Artificial Immune SystemIEEE International Conference On Information Reuse and IntegrationLas VegasHamid R. Golmakani , Elnaz Jalili
Automata-Based On-line Scheduling of Manufacturing Cells14th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing FAIMTorontoHamid R. Golmakani , J. K. Mills , Beno Benhabib
Deadlock-Free Optimal Routing in Flexible Manufacturing Cells via Supervisory Control TheoryIEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics SMCWashington D CHamid R. Golmakani , J. K. Mills , Beno Benhabib
Deadlock-Free Scheduling of Flexible Manufacturing Workcells Using Automata TheoryIEEE international Conference on Robotics and Automation ICRATaiwan- TaipeHamid R. Golmakani , James K. Mills , Beno Benhabib
یک مدل ارزیابی کارایی برای ساختارهای دومرحله ای توسعه یافته با مدیریت مرکزیدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتمحمد افضلی نژاد، سندس طاهری
ارزیابی کارایی ساختارهای دومرحله ای فاقد مدیریت مرکزیسومین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی در تحقیق در عملیاتمحمد افضلی نژاد، سندس طاهری
تخمین کارایی با استفاده از روش تابع فاصله جهت‌دار در حالت تفکیک‌ناپذیر در حضور خروجی‌های نامطلوبنهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتپریا رضایی، محمد افضلی نژاد
اندازه گیری کارایی اقتصادی در حضور عوامل غیراختیاریکنفرانس ملی بهینه سازی و تصمیم گیری، بابلسرپریا رضایی، محمد افضلی نژاد
اندازه های کارایی تفکیک‌ناپذیر در حضور خروجی‌های نامطلوبکنفرانس ملی بهینه سازی و تصمیم گیری، بابلسرپریا رضایی، محمد افضلی نژاد
تخمین MPSS و LDSS در حضور خروجیهای نامطلوبهفتمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده هاپریا رضایی، محمد افضلی نژاد
تخمین بازده به مقیاس و خسارت به مقیاس بااستفاده از مدل راسل تغییریافته در حضور خروجیهای نامطلوبدومین همایش ملی ریاضیات و کاربردهای آنپریا رضایی، محمد افضلی نژاد