لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۴۸۱ تا ۵۰۰ مورد از کل ۷۱۸ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
مقایسه تئوریک قابلیت سنجنده های چندطیفی مرسوم در میزان حساسیت به دو شاخص گیاهی NDVI و SR به ازای تراکم های مختلف پوشش گیاهی در سطح زیرپیکسلهمایش ملی ژئوماتیک90تهرانعلیرضا صفدری نژاد-مجتبی جنتی-محمدجواد ولدان زوج-مهدی مختارزاده
شمارش نیمه اتوماتیک دپوهای خاکریزی از تصاویر ماهواره ایGeoeye به کمک روشی مبتنی برفضای پدیده و توابع مورفولوژیکاولین همایش ماهواره برای توسعه پایدارتهرانحامد کاچار-علیرضا صفدری نژاد-احمد معدنچی-محمد جواد ولدان زوج
مقایسه مدل های تبدیل خطی مستقیم و افاین سه بعدی در مدلسازی تصاویر با هندسه خطی در سطوح مختلف تصحیحات هندسینوزدهمین همایش ملی ژئوماتیک91تهرانمجتبی جنتی-امین باغانی-علیرضا صفدری نژاد-محمدجواد ولدان زوج-مهدی مختارزاده-علی محمدزاده
Robust Method for IKONOS Imagery Fusion in Frequency DomainInternational Conference on Advancements in Electronics and Power Engineering (ICAEPE'2011)BangkokAlireza Safdarinezhad, Arash Rahmanizadeh, Mohammad Javad Valadan Zoej, Mehdi Mokhtarzade, Mojtaba Jannati
Evaluation of Spatial and Temporal Distribution Changes of LST Using Landsat Images (Case Study:Tehran)ISPRS, International Conference on Sensors & Models in Remote Sensing & PhotogrammetrKishHamed Kachar, Alireza Vasefian, Mehdi Modiri, Hamid Enayati, Alireza Safdarinezhad
A NOVEL APPROACH TO SUPER RESOLUTION MAPPING OF MULTISPECTRAL IMAGERY BASED ON PIXEL SWAPPING TECHNIQUEISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information SciencesMelbourneMilad Niroumand Jadidi, Alireza Safdarinezhad, Mahmod Reza Sahebi, Mehdi Mokhtarzade
گواهی شرکت در همایش ایمنی زیر نظر وزرات علوم تحقیقات و فناوری به مدت 16 ساعتهمایش ملی بهداشت ایمنی و محیط زیستدانشگاه فردوسی,مشهد,ایراننفیسه آقابابائی
Modeling of produce drinking water from brackish water of city of Qom with reverse osmosis membraneThe 15th Iranian National Congress of Chemical Engineering IChEC 2015Iran,TehranNafiseh Aghababaei ,Mohaddeseh Mohebali, Mahya Mohebali
Modeling of nitrate removal of Well water with reverse osmosisThe 15th Iranian National Congress of Chemical Engineering IChEC 2015Iran,TehranNafiseh Aghababaei ,Majid Bahman ,Mahya Mohebali
Molecular dynamic simulation of Water/Sodium Dodecyl Sulfate/Cumene solution and determination of solution interfacial surface tensionThe 13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering ConferenceKermanshahNafiseh Aghababaei - Majid Bahmani
Modeling improvement of drinking water by using membrane technique in Bandar Abbas, IranThe 9th International Chemical Engineering Congress & ExhibitionIran, ShirazNafiseh Aghababaei
Simulation of Reverse Osmosis Processes Concentrating Wastewater Reuseدومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایرانIran,HamedanNafiseh Aghababaei
شبیه سازی بازیافت پساب واحد نمک زدایی نفت خام با استفاده از ترکیب غشای اولترافیلتراسیون و اسمز معکوسدومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایرانایران,همداننفیسه آقابابائی
Cost optimization of reinforced concrete flat platesEngineering Design Optimization, The 2nd ASMO UK/ISSMO ConferenceSwanseaM.G. Sahab - A. F. Ashour - V.V.Toropov
تعیین پارامترهای بهینه ماشین های بردار پشتیبان بر مبنای الگوریتم ژنتیک به منظور طبقه بندی تصاویر فراطیفیششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویراصفهانفرهاد صمدزادگان - حدیثه سادات حسنی
Calcined TiO2/SiO2 Nanocomposite Catalyzed Expedient Synthesis of Chromeno[d]pyrimidinediones in Aqueous Media7th International Conference on NanotechnologyTbilisi, Georgia-Minoo Shariati -ShahrzadAbdolmohammad
Amino-Functionalized ZnO Thin Films in PhotocatalyticDegredation of Dye PollutantsThe 22nd Iranian Seminar of Analytical chemistryTehranminoo shariati -maryam afsharpour
موازی سازی الگوریتم تخمین نقشه جابجایی مکانی در بینایی استریو مبتنی بر گرافبیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایرانایران، یزدمحسن امیری پناه، علی محمد فتوحی
Quantitative Separation of Graphene Oxide Sheets by Froth FlotationANFC 2015کیشM. Abdolkarimi Mahabadi,- M. Manteghian
اثر دما بر مقدار و سرعت انحلال گاز متان در آب،دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایرانتبریزابوالفضل محمدی، مهرداد منطقیان، محسن میردامادی، میثم عبدالکریمی مه آبادی