سامانه اعضاء هیأت علمی دانشگاه تفرش

 
 
نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۹۳ مورد.
حمیدرضا

حمیدرضا گلمکانی بازنشسته

دانشیار
مهندسی صنایع
حمیدرضا گلمکانی بازنشسته
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۸۸ مهندسی صنایع

http://faculty.tafreshu.ac.ir/golmakani/fa

Google Scholar
نبی الله
نبی الله گودرزوند چگینی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۵ ریاضی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/chegini/fa

امین محمدنژاد داریانی

استادیار
مهندسی صنایع

امیر حسین محمدی

استادیار
مهندسی عمران
امیر حسین محمدی
استادیار -
۰۸۶-۳۶۲۴۱۲۴۳ مهندسی عمران

http://faculty.tafreshu.ac.ir/mohammadi/fa

علی

علی مددی

دانشیار
مهندسی برق
علی مددی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۳۵ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/madadi/fa

مجتبی

مجتبی مرادی

استادیار
مهندسی مکانیک
مجتبی مرادی
استادیار دکتری
- مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/mojtabamoradi/fa

Google Scholar

رضوی مرضیه

استادیار
مهندسی عمران
رضوی مرضیه
استادیار -
- مهندسی عمران

http://faculty.tafreshu.ac.ir/mrazavi/fa

سیامک

سیامک مزدک

استادیار
مهندسی مکانیک
سیامک مزدک
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/mazdak/fa

Google Scholar ORCID
همایون

همایون مشگین کلک

دانشیار
مهندسی برق
همایون مشگین کلک
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۸ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/meshgin/fa

Google Scholar
افشین

افشین مصلحی تبار

استادیار
مهندسی عمران
افشین مصلحی تبار
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۵۰ مهندسی عمران

http://faculty.tafreshu.ac.ir/moslehitabar/fa

Google Scholar
امیر

امیر مصیبی

دانشیار
مهندسی شیمی
امیر مصیبی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۶۳ مهندسی شیمی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/mosayebi/fa

Google Scholar Scopus
وحید

وحید مقصودی بازنشسته

استادیار
مهندسی عمران
وحید مقصودی بازنشسته
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۳ مهندسی عمران

http://faculty.tafreshu.ac.ir/maghsoodi/fa

علی

علی ملکی

استادیار
معارف اسلامی
علی ملکی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۹۸ معارف اسلامی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/maleki/fa

رامین

رامین مهدی پور

دانشیار
مهندسی مکانیک
رامین مهدی پور
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۵۵ مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/mehdipour/fa

Google Scholar
نغمه
نغمه میرزائی حسین زاده
مربی کارشناسی ارشد
۰۸۶-۳۶۲۴۱-۳۱۹ عمومی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/mirzaie/fa

پروانه

پروانه نظرزاده

استادیار
فیزیک
پروانه نظرزاده
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۸۴ فیزیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/nazarzadeh/fa