مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۶۱نحوه و اصول گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش محوربهنام مهدی پور - حمید رضا صبادومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری27 اردیبهشت 1390
۶۲تاثیر بارگذاری سیکلی بر نیروی بیرون کشیدگی مهاری ژئوگرید برگشتی شیب دارنورالدین زارعی -آرش نیری - سیدحمید لاجوردی - حمید رضا صبا - لوران بریانسونهفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری2021-03-08
۶۳آزمایش بیرون کشش ، ژئوگرید ، مهاری ال شکل ، بارگذاری سیکلی ، بارگذاری استاتیکیعلی ملکی- آر ش نیری-سیدحمید لاجوردی -حمیدرضا صبا -لوران بریانسونهفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری2021-03-08
۶۴بررسی رفتار سه بعدی بارگذاری بر روی دیوارهای میخکوبی شد0سیاوش ضمیران - حمید رضا صبا - فریدون قدیمیاولین کنفرانس ملی عمران و توسعهاسفند 1390
۶۵ارزیابی تاثیر آهک و سرباره ذوب آهن بر رفتار مقاومتی خاک لای با استفاده از آزمایش CBRمحمد یاسر موسی زاده - حمید رضا صبا - مسعود مکارچیانیازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران11-12 اردیبهشت 1398
۶۶کاهش هزینه ها و بهبود انجام پروژه ها با بکارگیری روش مهندسی ارزش مطالعات موردی در پروژه های اجرایی نوسازی مدارسحمیدرضا صبا- - میثم شایسته - رویا شایستهدومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت13-14 اردیبهشت 1391
۶۷نگاهی به وضعیت و لزوم صنعتی سازی ساختمان در ایران و بیان چالش های آن ( مطالعه موردی)حمید رضا صبا - فرزانه قلی زادهدومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت13-14 اردیبهشت 1391
۶۸روشی پیشنهادی برای افزایش دقت پیش بینی مدت زمان پروژه های ساخت بر اساس مدیریت ارزش کسب شده ( همراه با مثال عددی)ایمان گیلی - حمید رضا صبادومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت13-14 اردیبهشت 1391
۶۹اثر پارامترهای مختلف هندسی بر رفتار پی های متغیر بر شیروانی مسلح شده با ژئوگرید با استفاده از نرم افزار اجزای محدودمصطفی بازگیر - حمید رضا صبااولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی22 اردیبهشت 1396
۷۰بررسی جابجایی افقی و قائم نسبت به زمان در تحلیل لرزه ایی سدهای خاکیعلیرضا صمیمی - حمید رضا صبا - مصطفی یوسفی رادهمایش منطقه ای مهندسی عمران و بحران آب و انرژیاردیبهشت 1391
۷۱بررسی اثر میرایی در جابجایی افقی و قائم نسبت به مسیر عمودی در تحلیل لرزه ایی سدهای خاکیعلیرضا صمیمی - حمید رضا صبا - مصطفی یوسفی رادهمایش منطقه ای مهندسی عمران و بحران آب و انرژیاردیبهشت 1391
۷۲بررسی اثر مرغوبیت خاک بر جابجایی و تنش نسبت به مسیر رخداد بیشینه در تحلیل لرزه ایی سدهای خاکیعلیرضا صمیمی - حمید رضا صبا - مصطفی یوسفی راداولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران4 خرداد 1391
۷۳بررسی تاثیر تراکم بر جابجایی و تنش نسبت به زمان در تحلیل لرزه ایی سدهای خاکیعلیرضا صمیمی - حمید رضا صبا - مصطفی یوسفی راداولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران4 خرداد 1391
۷۴Seismic Response of RC Building with Short Masonary Infill Walls Using Pushover AnalysisM.R. Tabeshpour -A.S Mosavy - H.R.SabaSixth International Conference of Seismology and Eartquke Engineering16-18 May 2011
۷۵بهینه سازی دیوارهای میخکوبی شده با استفاده از تحلیل عددیحمید رضا صبا - سیاوش ضمیرانسومین همایش ملی عمران شهری4و 5 آبان 1390
۷۶بررسی ستون کوتاه بتنی ناشی از دیوار پرکننده با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطیمحمد رضا تابش پور - افسانه السادات موسوی - حمید رضا صباششمین کنگره ملی مهندسی عمران6-7 اردیبهشت 1390
۷۷بررسی اثر فاصله شمع ها بر ظرفیت باربری روه شمع در بارگذاری ثقلی و جانبیعلیرضا نخستین - حمید رضا صبااولین کنفرانس ملی عمران و توسعهبهمن 1390
۷۸تحلیل پایداری چاه نفت واقع در سازند Bakken ایالت داکوتای شمالی در شرایط ایزوتروپ و آنیزوتروپسیاوش ضمیران - حمید رضا صبا - مهدی استاد حسناولین کنفرانس بین المللی نفت،گاز، پتروشیمی و نیروگاهی26 تیر 1391
۷۹تاثیرات مدیریت شهری در مقابله با بحران زلزله با نگرشی ویژه به منطقه ده تهرانبهنام مهدی پور - حمید رضا صبااولین کنفرانس ملی عمران و توسعهبهمن 1390
۸۰Numerical Analysis of Soil Nail Walls Under Seismic Condition for Different Geometry of the NailS.Zamiran- H.R.SabaSecond International Conference on Geotecniqu,Construction Materials and Environment14-16 November 2012
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۸۵ مورد.