لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۷۱۶ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
بررسی جابجایی افقی و قائم نسبت به زمان در تحلیل لرزه ایی سدهای خاکیهمایش منطقه ای مهندسی عمران و بحران آب و انرژیمشکین شهر - ایرانعلیرضا صمیمی - حمید رضا صبا - مصطفی یوسفی راد
بررسی اثر میرایی در جابجایی افقی و قائم نسبت به مسیر عمودی در تحلیل لرزه ایی سدهای خاکیهمایش منطقه ای مهندسی عمران و بحران آب و انرژیمشکین شهر - ایرانعلیرضا صمیمی - حمید رضا صبا - مصطفی یوسفی راد
بررسی اثر مرغوبیت خاک بر جابجایی و تنش نسبت به مسیر رخداد بیشینه در تحلیل لرزه ایی سدهای خاکیاولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمرانرودبار - ایرانعلیرضا صمیمی - حمید رضا صبا - مصطفی یوسفی راد
بررسی تاثیر تراکم بر جابجایی و تنش نسبت به زمان در تحلیل لرزه ایی سدهای خاکیاولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمرانروبار - ایرانعلیرضا صمیمی - حمید رضا صبا - مصطفی یوسفی راد
Seismic Response of RC Building with Short Masonary Infill Walls Using Pushover AnalysisSixth International Conference of Seismology and Eartquke EngineeringTehran -IranM.R. Tabeshpour -A.S Mosavy - H.R.Saba
بهینه سازی دیوارهای میخکوبی شده با استفاده از تحلیل عددیسومین همایش ملی عمران شهریسنندج - ایرانحمید رضا صبا - سیاوش ضمیران
بررسی ستون کوتاه بتنی ناشی از دیوار پرکننده با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطیششمین کنگره ملی مهندسی عمرانسمنان - ایرانمحمد رضا تابش پور - افسانه السادات موسوی - حمید رضا صبا
بررسی اثر فاصله شمع ها بر ظرفیت باربری روه شمع در بارگذاری ثقلی و جانبیاولین کنفرانس ملی عمران و توسعهزیباکنار - ایرانعلیرضا نخستین - حمید رضا صبا
تحلیل پایداری چاه نفت واقع در سازند Bakken ایالت داکوتای شمالی در شرایط ایزوتروپ و آنیزوتروپاولین کنفرانس بین المللی نفت،گاز، پتروشیمی و نیروگاهیتهران - ایرانسیاوش ضمیران - حمید رضا صبا - مهدی استاد حسن
Numerical Analysis of Soil Nail Walls Under Seismic Condition for Different Geometry of the NailSecond International Conference on Geotecniqu,Construction Materials and EnvironmentKuala Lumpur- MalaysiaS.Zamiran- H.R.Saba
تاثیرات مدیریت شهری در مقابله با بحران زلزله با نگرشی ویژه به منطقه ده تهراناولین کنفرانس ملی عمران و توسعهزیباکنار - ایرانبهنام مهدی پور - حمید رضا صبا
Effect of Wall Thickness and Number of Anchors on Deformation and Internal Forces in Diaphragm WallThe Eighth East – Asia – Pacific Conference on Cons tructionNanyang Technological University- SingaporeDr. A.R.Rahai- H.R.Saba
برآورد میدان تغییر شکل ناهمگن پوسته ی زمین با استفاده از کولوکیشن کمترین مربعات نا ایستاهمایش ژئوماتیک 94تهران ایرانبهزاد به نبیان- مسعود مشهدی حسینعلی
محاسبه انامولی ثقل در منطقه خلیج فارس و دریای عمان به روش ارتفاع یابی ماهواره ایهمایش ژئوماتیک 80تهران ایرانبهزاد به نبیان
New solutions for closed form transformation of Cartesian to geodetic coordinatesEGU General Assembly 2010وین اتریشBehzad Behnabian
A new method for multiple blunder detection in least squares adjustments by the analysis of the redundancy matrix elementsEGU General Assembly 2008وین اتریشBehzad Behnabian
آنالیز گسل برای بررسی میل لغزش مطالعه موردی: زمین لرزه 1392 سراواندومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهریبابلامین امیرخانی شهرکی-مرضیه جعفری
ارائه ی مدل بهینه سازی شبکه ی مراقبت های پیشگیرانه در چارچوب سیستم های صفششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمهامشهدآسیه احمدزاده، علی چراغعلی خانی، محمد صفاری
مدل بهینه سازی چندهدفه جهت طراحی شبکه زنجیره تامین خون سبز برای امدادرسانی در شرایط بحرانشانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایعتهرانعلی چراغعلی خانی، فاطمه سوایی
Synthesis of Co/ZrO2 catalyst for methane conversion to syngasThe16th Iranian National Congress of Chemical EngineeringA. Mosayebi, A. Bayat, F. Kia