لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۲۱ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
آزمایش بیرون کشش ، ژئوگرید ، مهاری ال شکل ، بارگذاری سیکلی ، بارگذاری استاتیکیهفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهریایران - تهرانعلی ملکی- آر ش نیری-سیدحمید لاجوردی -حمیدرضا صبا -لوران بریانسون
تاثیر بارگذاری سیکلی بر نیروی بیرون کشیدگی مهاری ژئوگرید برگشتی شیب دارهفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهریایران - تهراننورالدین زارعی -آرش نیری - سیدحمید لاجوردی - حمید رضا صبا - لوران بریانسون
امکان سنجی تلفیق مدلهای ژئوپتانسیلی جهانی برای تولید مدلهای بهبود یافتهبیست و ششمین همایش و نمایشگاه ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی (ژئوماتیک 1400)تهران - ایرانمهدی مسیب زاده، روح اله کریمی، علیرضا آزموده اردلان
بهبود پیش بینی در آنالیز بلندمدت سری های زمانی ارتفاع سنجی ماهواره ایبیست و ششمین همایش و نمایشگاه ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی (ژئوماتیک 1400)تهران - ایرانآسیه هاشمی فراز، علیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمی
A Graphical Approach to Design PI Controller for Integrator plus Dead-Time Processes2nd International Conference on Control, Instrumentation and AutomationMomeni Zadeh - A. Madady -H. R. Alikhani
Optimal FOPDT Model Fitting to an nth-Order All Pole Process: Impulse Response ApproachIEEE Multi-Conference on Systems and ControlA. Madady - H. R. Alikhani
Stabilization of Integral plus Dead-Time Processes by Digital PI ControllerIEEE Multi-Conference on Systems and ControlA. Madady - H. R. Alikhani
First-Order Controllers Design for Second-Order Integrating Systems with Time DelayIEEE Multi-Conference on Systems and ControlH. R. Alikhani - A. Madady
A Graphical Method for Designing PD Controller for IPDT ProcessesIEEE Multi-Conference on Systems and ControlH. R. Alikhani - A. Madady
Strong Stabilizing of Integral plus Dead-Time Processes using First-Order ControllersIEEE Multi-Conference on Systems and ControlA. Madady -H. R. Alikhani
Model Reference Adaptive Control of 2-D Systems via Wave Advanced ModelIEEE Multi-Conference on Systems and ControlA. Madady -M. Shafiee -H. R. Alikhani
Reduction AWGN from Digital Images Using a New Local Optimal Low-Rank Approximation Method5th Brazilian Technology SymposiumS. Kalantari - M. Ramezani - Ali Madady
Introducing a weighted adaptive filter to eliminate salt and pepper noise from digital images using Manhattan distance and average values of minimaFifth International Conference on New Horizons in Electrical, Computer and Mechanical EngineeringS. Kalantari - Ali Madady– M. Ramezani
مشخصه های انتقال حرارتی جریان نانوسیال مغشوش در کانال موجدار اریبسی امین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایرانتهرانحسین شفیعی، محمد حامد حکمت
کالیبراسیون بین سنجنده‌ای مدل‌های رگرسیونی مبتنی بر جنگل‌های تصادفی بمنظور تخمین روزانه رطوبت خاک در تصاویر ماهواره‌ای مادیسبیست و ششمین همایش و نمایشگاه ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی (ژئوماتیک 1400)تهران (مجازی)بهنام ولاشجردی - علیرضا صفدری نژاد - اشکان رزاق منش
Numerical Simulation of West & East Outfalls of MOBIN Utility Complex in Assaluye, South of Iran3rd International Conference on Marine Waste Water Discharge & Marine EnvironmentItalyMehdi Shafeefar- Ali Khosronejad- Mohammad Reza Boroomand
بررسی رفتار ارتعاشاتی و اکوستیکی تفنگ بادی به کمک نرم افزار انسیسیازدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشاتتهرانامیر حسین عرب-ابوالفضل حسنی بافرانی-مجتبی مرادی
مروری بر عملکرد سیستمهای خودروهای خودراندومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمینفرزانه صادقیان، عطیه گنجعلی و حدیثه سادات حسنی
Simulation and optimization of helium-argon separation by thermal diffusion column17th Iranian National Congress of Chemical EngineeringH Eghbalahmadi, P Khadiv-parsi, SMA Mousavian, MH Eghbal Ahmadi
کنترل جریان سیال غیرنیوتنی پاور-لا در حال عبور از روی یک سیلندر دایروی با استفاده از میله های کنترلی چندگانهنوزدهمین کنفرانس بین المللی دینامیک شاره هاتهرانزهرا سوری- محمد حامد حکمت- محمد علی آقاسی