لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۲۹ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
Analytical investigation of nano particle generation in water based on laser ablationدومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایرانشاهین شهرH. R. Dehghanpour, P. Parvin
بررسی بیناب نمایی روند گسست مولکول های SF6 تخت تابش طول موج های متفاوت لیزر در مجاورت هدف شیشه اینخستین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایرانشاهین شهرحمیدرضا دهقان پور، پرویز پروین
فشاربستگی فرآیند‌ایجاد‌میکروساختار منظم بر سطح سیلیکون با استفاده از تابش لیزر اگزایمر ArF در مجاورت گاز SF6کنفرانس فیزیک ایران 1388اصفهانحمیدرضا دهقانپور، پرویز پروین، بتول سجاد، امین بصام
The investigation of microstructuring on glass by ArF excimer laser in SF6 atmosphereLasers in manufacturingMunichH. R. Dehghanpour, P. Parvin, B. Sajad
بررسی تحلیلی چگونگی ایجاد میکروساختار منظم بر سطح سیلیکون تحت تابش لیزر اگزایمر ArFدر مجاورت گاز SF6دهمین سمینار ملی مهندسی سطحاصفهانحمیدرضا دهقان پور، پرویز پروین
مطالعه اصلاح سطح شیشه توسط لیزر در مجاورت گاز SF6دهمین سمینار ملی مهندسی سطحاصفهانحمیدرضا دهقان پور، پرویز پروین
Investigation of the effects of surface microstructure created by ArF excimer laser radiation on solar cell functionThird National Conference on Micro/Nano TechnologyQazvinHamid Reza Dehghanpour, Parviz Parvin, Ali Reyhani
Analysis and prediction of surface reflection of silicon (solar cell) with regular surface microstructure based on its surface morphology using theoretical C methodThird National Conference on Micro/Nano TechnologyQazvinH. R. Dehghanpour, P. Parvin, S. Z. Mortazavi, A. Reyhani, A. Chegenizadeh
Influence of iron ferrite nanoparticle characteristics by stirring methods in co-precipitation production processThird National Conference on Micro/Nano TechnologyQazvinH. R. Dehghanpour, P. Parvin, S. Z. Mortazavi
آزمایش بیرون کشش ، ژئوگرید ، مهاری ال شکل ، بارگذاری سیکلی ، بارگذاری استاتیکیهفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهریایران - تهرانعلی ملکی- آر ش نیری-سیدحمید لاجوردی -حمیدرضا صبا -لوران بریانسون
تاثیر بارگذاری سیکلی بر نیروی بیرون کشیدگی مهاری ژئوگرید برگشتی شیب دارهفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهریایران - تهراننورالدین زارعی -آرش نیری - سیدحمید لاجوردی - حمید رضا صبا - لوران بریانسون
امکان سنجی تلفیق مدلهای ژئوپتانسیلی جهانی برای تولید مدلهای بهبود یافتهبیست و ششمین همایش و نمایشگاه ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی (ژئوماتیک 1400)تهران - ایرانمهدی مسیب زاده، روح اله کریمی، علیرضا آزموده اردلان
بهبود پیش بینی در آنالیز بلندمدت سری های زمانی ارتفاع سنجی ماهواره ایبیست و ششمین همایش و نمایشگاه ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی (ژئوماتیک 1400)تهران - ایرانآسیه هاشمی فراز، علیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمی
A Graphical Approach to Design PI Controller for Integrator plus Dead-Time Processes2nd International Conference on Control, Instrumentation and AutomationMomeni Zadeh - A. Madady -H. R. Alikhani
Optimal FOPDT Model Fitting to an nth-Order All Pole Process: Impulse Response ApproachIEEE Multi-Conference on Systems and ControlA. Madady - H. R. Alikhani
Stabilization of Integral plus Dead-Time Processes by Digital PI ControllerIEEE Multi-Conference on Systems and ControlA. Madady - H. R. Alikhani
First-Order Controllers Design for Second-Order Integrating Systems with Time DelayIEEE Multi-Conference on Systems and ControlH. R. Alikhani - A. Madady
A Graphical Method for Designing PD Controller for IPDT ProcessesIEEE Multi-Conference on Systems and ControlH. R. Alikhani - A. Madady
Strong Stabilizing of Integral plus Dead-Time Processes using First-Order ControllersIEEE Multi-Conference on Systems and ControlA. Madady -H. R. Alikhani
Model Reference Adaptive Control of 2-D Systems via Wave Advanced ModelIEEE Multi-Conference on Systems and ControlA. Madady -M. Shafiee -H. R. Alikhani