لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۷۱۸ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
بررسی تاثیرات فرکانس و طول تزریق بر رفتار راک بولت هااولین کنفرانس بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شربگیلان - وزارت نیروبهنام مهدی پور - حمید رضا صبا
تحلیل لرزه ای گروه شمع و ارائه طرح بهینه مشخصات هندسیششمین کنگره ملی مهندسی عمرانسمنان - دانشگاه سمنانحمید رضا صبا - حمید رضا غفاری
تحلیل سه بعدی استاتیکی و دینامیکی گروه شمع قائم با لحاظ کردن اثرات اندرکنش سینماتیک خاک و شمعششمین کنگره ملی مهندسی عمرانسمنان - دانشگاه سمنانحمیدرضاصبا - علیرضا متقی
بررسی پارامتری اثر زلزله روی دیوار حائل انعطاف پذیر بتنیششمین کنگره ملی مهندسی عمرانسمنان - دانشگاه سمنانحمیدر ضاصبا - مسعود شکری
بررسی کاربرد ژئوتکستایل در تسلیح خاک ماسه ای به کمک مدلسازی در نرم افزار ANSYSششمین کنگره ملی مهندسی عمرانسمنان - دانشگاه سمنانحمیدرضا صبا- فرهاد افتخارزاده - جمیله سادات حسینی صابر - امیراسماعیل فروهید
بررسی و تحلیل تراوش سد خاکی حشیان شازندششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایرانتهران -دانشگاه تربیت مدرسحامدصاح فرد - علی سنایی راد- حمید رضا صبا
مطالعه مناطق روانگرا شده در سدهای خاکی بر اثر وجود لایه غیرمتراکم و اشباع در پیاولین کنفرانس ملی عمران و توسعهزیباکنار - ایرانسیاوش زمانی - حمید رضا صبا
بررسی آزمایشگاهی بهبود خصوصیات ژئوتکنیکی مخلوط ماسه – گرانول لاستیکدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهریتهران - ایرانحمیدرضاصبا - مهرداد نوکنده - سارا غفوری امیربنده
Numerical Investigation of Seismic Behaviour of Soil Nail Walls4th International Conference on Seismic RetrofittingTabriz - IranS.Zamiran- H.R.Saba - F.Ghadimi
Numerical Analysis of Soil Nail Walls Under Seismic Condition for Different Geometry of the Nail3rd International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical EngineeringENicosia- North CyprusS.Zamiran- H.R.Saba - F.Ghadimi
رفتار دینامیکی دیوارهای میخ کوبی شده با در نظر گرفتن اثر ساختگاهاولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پیتهران - ایرانمهناز ترشابی - حمیدرضاصبا
مدلسازی سد قوسی و دره مخزن بر روی پی بی وزن انعطاف پذیر و مخزن خالی با استفاده از نرم افزار Ansysاولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پیتهران - ایرانابوالفضل اسدی - حمید رضا صبا
بررسی اثر تعداد زهکش بر میزان تغییرات فشار آب حفره ای اضافی در سدهای خاکی با استفاده از نرم افزار Plaxisاولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پیتهران - ایرانابوالفضل اسدی - حمید رضا صبا
بررسی شرایط اسکان زلزله زدگان بر سلامتی روحی و روانی آنانسومین همایش ملی عمران شهریسنندج - ایرانبهنام مهدی پور - حمید رضا صبا
تحلیل لرزه ای اسکله شمع و عرشه منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس واقع در بندر عباسدومین همایش ملی مهندسی سازه ایرانتهران - ایرانسیدحامد شجاع الدین - حمیدرضا صبا - مصطفی بهمنی شوریجه
نحوه و اصول گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش محوردومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوریتهران- ایرانبهنام مهدی پور - حمید رضا صبا
بررسی رفتار سه بعدی بارگذاری بر روی دیوارهای میخکوبی شد0اولین کنفرانس ملی عمران و توسعهزیباکنار - ایرانسیاوش ضمیران - حمید رضا صبا - فریدون قدیمی
کاهش هزینه ها و بهبود انجام پروژه ها با بکارگیری روش مهندسی ارزش مطالعات موردی در پروژه های اجرایی نوسازی مدارسدومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساختبندرعباس - ایرانحمیدرضا صبا- - میثم شایسته - رویا شایسته
نگاهی به وضعیت و لزوم صنعتی سازی ساختمان در ایران و بیان چالش های آن ( مطالعه موردی)دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساختبندرعباس - ایرانحمید رضا صبا - فرزانه قلی زاده
روشی پیشنهادی برای افزایش دقت پیش بینی مدت زمان پروژه های ساخت بر اساس مدیریت ارزش کسب شده ( همراه با مثال عددی)دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساختبندرعباس - ایرانایمان گیلی - حمید رضا صبا