لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۷۲۶ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
آنالیز و تحلیل حفرات استوانه ای در یک محیط محدود با رفتار موهر کلمبهمایش ملی عمران و توسعه پایدارمشهد - موسسه آموزش عالی خاورانمجید خانجانی - حمیدرضاصبا - مصطفی یوسفی راد
تاثیر تراکم دینامیکی بر رفتار دیوارهای حائل انعطاف پذیر ( Cutoff Wall) و بهسازی لرزه ای آنهاهمایش ملی عمران و توسعه پایدارمشهد - موسسه آموزش عالی خاورانمجید خانجانی - حمیدرضاصبا - مصطفی یوسفی راد
مطالعه عددی بررسی نشست سطح زمین در مقابل حفریات انجام شدههمایش ملی عمران و توسعه پایدارمشهد - موسسه آموزش عالی خاورانمجید خانجانی - حمیدرضاصبا - مصطفی یوسفی راد
مطالعه تئوریک و عددی بررسی پایداری تونل های دایره ای لاینینگ شده در یک محیط الاستیک با تنش های انیزوتروپهمایش ملی عمران و توسعه پایدارمشهد - موسسه آموزش عالی خاورانمجید خانجانی - حمید رضا صبا - مصطفی یوسفی راد
بررسی وقوع شکست در سدهای سنگریزه ای ( مطالعه موردی سد مخزنی ایوشان)دومین کنفرانس ملی سازه ، زلزله، ژئوتکنیکبابلسر - موسسه‮ ‬آموزش‮ ‬عالی‮ ‬پردیسانمحمد اسماعیل سیف - حمید رضا صبا
بررسی تاثیر زاویه مهارهای جانبی بر عملکرد دیافراگم بتنی با استفاده از مدل سازی عددی دو بعدی و سه بعدیدومین کنفرانس ملی سازه،زلزله ، ژئوتکنیکبابلسر - موسسه‮ ‬آموزش‮ ‬عالی‮ ‬پردیسانحمید رضا صبا - علی مقامع
بررسی اندرکنش مهار و خاک در پایدارسازی جداره تونل ها با استفاده از مطالعات عددیسومین کنفرانس ملی زلزله و سازهکرمان - جهاد دانشگاهی استان کرمانهادی قجاوند -حمید رضا صبا - سیاوش ضمیران
Stress and Deformation Behaviour of Eyvashan Dam4th National Conference on Earthquake & StructureKerman -Kerman UniversityM.E.Seif - H.R.Saba
ارزیابی رفتار حائلهای میخکوبی شده با توجه به تغییرات تراز آب زیرزمینی و شرایط زهکشیسومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشیکرج - موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزیسیاوش ضمیران - حمید رضا صبا - فریدون قدیمی
بررسی اثر ناحیه گسیختگی فونداسیون بر رفتار لرزه ای سد بتنیدومین کنفرانس ملی مدیریت بحرانتهران- سازمان مدیریت بحران کشوربهنام مهدی پور - حمید رضا صبا
بررسی شکل هندسی گودبرداری در پایداری دیوارهای میخکوبی شده تحت سربار متغیراولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمرانرودبار - دانشگاه آزاد اسلامی اراکسیاوش ضمیران - حمید رضا صبا - فریدون قدیمی
یررسی تاثیر نیروی پیش تنیدگی مهارهای جانبی بر رفتار دیافرگرام بتنی با استفاده از مدل سازی عددی دو بعدی و سه بعدیسومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشیتهران - موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزیعلی مقامع - حمید رضا صبا
بررسی رفتار تنش – تغیرشکل دوره ساخت سد مخزنی ایوشانسومین همایش ملی مهندسی عمرانخمین - دانشگاه آزاد اسلامی خمینمحمد اسماعیل سیف - حمید رضا صبا
نحوه و اصول گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش محوردومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوریتهران -سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت - دانشگاه صنعتی شریفبهنام مهدی پور - مهرانگیز هفت لنگ - حمید رضا صبا
بررسی نحوه اثر مدل متغیر انتقال شعاعی با استفاده از الگوریتم PSO در شبکه های ترافیک شهریسومین همایش ملی عمران شهریسنندج - دانشگاه آزاد اسلامی سنندجبهنام مهدی پور - حمید رضا صبا
آنالیز المان های زمین لرزه در مقیاس زمان توسط داده های غیرخطیدومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریبآشتیان - دانشگاه آزاد اسلامی آشتیانبهنام مهدی پور - حمید رضا صبا
دلایل استفاده محدود از سیستم مدیریت ارزش کسب شده توسط مدیران پروژه های عمرانیاولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمرانرودبار - دانشگاه آزاد اسلامی رودبارایمان گیلی - حمید رضا صبا
بررسی تاثیرات فرکانس و طول تزریق بر رفتار راک بولت هااولین کنفرانس بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شربگیلان - وزارت نیروبهنام مهدی پور - حمید رضا صبا
تحلیل لرزه ای گروه شمع و ارائه طرح بهینه مشخصات هندسیششمین کنگره ملی مهندسی عمرانسمنان - دانشگاه سمنانحمید رضا صبا - حمید رضا غفاری
تحلیل سه بعدی استاتیکی و دینامیکی گروه شمع قائم با لحاظ کردن اثرات اندرکنش سینماتیک خاک و شمعششمین کنگره ملی مهندسی عمرانسمنان - دانشگاه سمنانحمیدرضاصبا - علیرضا متقی