لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۷۲۹ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
مطالعه موردی پایدارسازی دیواره گود مجتمع تجاری – اداری کیان با استفاده از مهارگذاریکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهریتبریز - دانشگاه آزاد اسلامی تبریزهادی قجاوند -حمید رضا صبا - مصطفی یوسفی راد
مقایسه عملکرد ژئوسنتتیک بر ظرفیت باربری خاک های ریزدانه و درشت دانه مسلح شدهاولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایرانتبریز - دانشگاه محقق اردبیلیکاوه شریف پور - حمید رضا صبا - صدیق محمدی
مطالعه آزمایشگاهی اثر ژئوسنتتیک ها بر مقاومت برشی خاک ریزدانه مسلح شدهاولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایرانتبریز - دانشگاه محقق اردبیلیکاوه شریف پور - حمید رضا صبا- زانیار ضمیران
بررسی اثر ژئوسنتتیک بر ظرفیت باربری خاک دانه ای مسلح شدهاولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایرانتبریز - دانشگاه محقق اردبیلیکاوه شریف پور - حمید رضا صبا
تحلیل الاستوپلاستیک تونل های تحت فشار زیرسطح آب زیرزمینی با در نظر گرفتن نیروی حجمی تراوش و رفتار نرم کرنشی توده سنگاولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایرانتبریز - دانشگاه محقق اردبیلیاحمد فهیمی فر - حامد قدمی - حمید رضا صبا-
Evaluating the Influence of Soil Types in the Seismic Response of a Pile Group using Rigorous and Cone ModelsSecond Conference on Smart Monitoring, Assessment and Rehabilitation of Civil StructuresInstabul - Instabul Technical UniversityS.Mohasseb - H.R. Saba - I.Ranjbarfar
تاثیر نوع خاک در تحلیل دینامیکی گروه شمع با روش مخروط و مقایسه آن با روش های عددیهفتمین کنگره ملی مهندسی عمرانزاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستانساسان محاسب - حمیدرضا صبا - آیدا رنجبر
بررسی رفتار دینامیکی زمین های بهبود یافته به روش تزریق با فشار بالا ( Jet Grouting)هفتمین کنگره ملی مهندسی عمرانسمنان - دانشگاه سمنانپیمان دهقان - حمید رضا صبا
تحلیل دینامیکی پی حجیم واقع بر سطح تخت بار دینامیکی ماشین آلات سه سیلندر با اسفاده از روش مخروطهفتمین کنگره ملی مهندسی عمرانزاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستانحمزه عبداله پور - حمید رضاصبا - ساسان محاسب - مهدی صفاخیل
مقایسه اثر نوع جداره با پارامترهای مسلح کننده در رفتار دینامیکی دیوارهای حائل خاک مسلح ژئوسنتتیکیهفتمین کنگره ملی مهندسی عمرانزاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستانحمید رضا صبا - مهرداد میرزا بیگی
اثر وجود لایه غیرمتراکم و اشباع در پی بر تغییرمکان های رخ داده در بدنه سدهای خاکیهفتمین کنگره ملی مهندسی عمرانسمنان - دانشگاه سیستان و بلوچستانسیاوش زمانی - حمید رضا صبا
تحلیل دینامیکی اندرکنش سد بتنی و مخزن به کمک نرم افزار Ansysهفتمین کنگره ملی مهندسی عمرانزاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستانبهنام مهدی پور - حمید رضا صبا
بررسی اثر فرکانس بارگذاری دینامیکی بر رفتار دیوارهای حایل خاک مسلح ژئوسنتتیکی با جداره های متفاوتاولین همایش منطقه ای افق های جدید در مهندسی عمرانهمدان - دانشگاه آزاد اسلامی همدانحمید رضا صبا - مصطفی یوسفی راد - مهرداد میرزابیگی
تحلیل پایداری ساختار تونل های دو قولو در فضاهای زیرزمینی شهریکنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقلتهران - دانشگاه علم و صنعتمجید خانجانی - حمیدرضاصبا - مصطفی یوسفی راد
آنالیز و تحلیل حفرات استوانه ای در یک محیط محدود با رفتار موهر کلمبهمایش ملی عمران و توسعه پایدارمشهد - موسسه آموزش عالی خاورانمجید خانجانی - حمیدرضاصبا - مصطفی یوسفی راد
تاثیر تراکم دینامیکی بر رفتار دیوارهای حائل انعطاف پذیر ( Cutoff Wall) و بهسازی لرزه ای آنهاهمایش ملی عمران و توسعه پایدارمشهد - موسسه آموزش عالی خاورانمجید خانجانی - حمیدرضاصبا - مصطفی یوسفی راد
مطالعه عددی بررسی نشست سطح زمین در مقابل حفریات انجام شدههمایش ملی عمران و توسعه پایدارمشهد - موسسه آموزش عالی خاورانمجید خانجانی - حمیدرضاصبا - مصطفی یوسفی راد
مطالعه تئوریک و عددی بررسی پایداری تونل های دایره ای لاینینگ شده در یک محیط الاستیک با تنش های انیزوتروپهمایش ملی عمران و توسعه پایدارمشهد - موسسه آموزش عالی خاورانمجید خانجانی - حمید رضا صبا - مصطفی یوسفی راد
بررسی وقوع شکست در سدهای سنگریزه ای ( مطالعه موردی سد مخزنی ایوشان)دومین کنفرانس ملی سازه ، زلزله، ژئوتکنیکبابلسر - موسسه‮ ‬آموزش‮ ‬عالی‮ ‬پردیسانمحمد اسماعیل سیف - حمید رضا صبا
بررسی تاثیر زاویه مهارهای جانبی بر عملکرد دیافراگم بتنی با استفاده از مدل سازی عددی دو بعدی و سه بعدیدومین کنفرانس ملی سازه،زلزله ، ژئوتکنیکبابلسر - موسسه‮ ‬آموزش‮ ‬عالی‮ ‬پردیسانحمید رضا صبا - علی مقامع