لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۷۲۱ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
بررسی اندرکنش مهار و خاک در پایدارسازی جداره تونل ها با استفاده از مطالعات عددیسومین کنفرانس ملی زلزله و سازهکرمان - جهاد دانشگاهی استان کرمانهادی قجاوند -حمید رضا صبا - سیاوش ضمیران
Stress and Deformation Behaviour of Eyvashan Dam4th National Conference on Earthquake & StructureKerman -Kerman UniversityM.E.Seif - H.R.Saba
ارزیابی رفتار حائلهای میخکوبی شده با توجه به تغییرات تراز آب زیرزمینی و شرایط زهکشیسومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشیکرج - موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزیسیاوش ضمیران - حمید رضا صبا - فریدون قدیمی
بررسی اثر ناحیه گسیختگی فونداسیون بر رفتار لرزه ای سد بتنیدومین کنفرانس ملی مدیریت بحرانتهران- سازمان مدیریت بحران کشوربهنام مهدی پور - حمید رضا صبا
بررسی شکل هندسی گودبرداری در پایداری دیوارهای میخکوبی شده تحت سربار متغیراولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمرانرودبار - دانشگاه آزاد اسلامی اراکسیاوش ضمیران - حمید رضا صبا - فریدون قدیمی
یررسی تاثیر نیروی پیش تنیدگی مهارهای جانبی بر رفتار دیافرگرام بتنی با استفاده از مدل سازی عددی دو بعدی و سه بعدیسومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشیتهران - موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزیعلی مقامع - حمید رضا صبا
بررسی رفتار تنش – تغیرشکل دوره ساخت سد مخزنی ایوشانسومین همایش ملی مهندسی عمرانخمین - دانشگاه آزاد اسلامی خمینمحمد اسماعیل سیف - حمید رضا صبا
نحوه و اصول گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش محوردومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوریتهران -سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت - دانشگاه صنعتی شریفبهنام مهدی پور - مهرانگیز هفت لنگ - حمید رضا صبا
بررسی نحوه اثر مدل متغیر انتقال شعاعی با استفاده از الگوریتم PSO در شبکه های ترافیک شهریسومین همایش ملی عمران شهریسنندج - دانشگاه آزاد اسلامی سنندجبهنام مهدی پور - حمید رضا صبا
آنالیز المان های زمین لرزه در مقیاس زمان توسط داده های غیرخطیدومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریبآشتیان - دانشگاه آزاد اسلامی آشتیانبهنام مهدی پور - حمید رضا صبا
دلایل استفاده محدود از سیستم مدیریت ارزش کسب شده توسط مدیران پروژه های عمرانیاولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمرانرودبار - دانشگاه آزاد اسلامی رودبارایمان گیلی - حمید رضا صبا
بررسی تاثیرات فرکانس و طول تزریق بر رفتار راک بولت هااولین کنفرانس بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شربگیلان - وزارت نیروبهنام مهدی پور - حمید رضا صبا
تحلیل لرزه ای گروه شمع و ارائه طرح بهینه مشخصات هندسیششمین کنگره ملی مهندسی عمرانسمنان - دانشگاه سمنانحمید رضا صبا - حمید رضا غفاری
تحلیل سه بعدی استاتیکی و دینامیکی گروه شمع قائم با لحاظ کردن اثرات اندرکنش سینماتیک خاک و شمعششمین کنگره ملی مهندسی عمرانسمنان - دانشگاه سمنانحمیدرضاصبا - علیرضا متقی
بررسی پارامتری اثر زلزله روی دیوار حائل انعطاف پذیر بتنیششمین کنگره ملی مهندسی عمرانسمنان - دانشگاه سمنانحمیدر ضاصبا - مسعود شکری
بررسی کاربرد ژئوتکستایل در تسلیح خاک ماسه ای به کمک مدلسازی در نرم افزار ANSYSششمین کنگره ملی مهندسی عمرانسمنان - دانشگاه سمنانحمیدرضا صبا- فرهاد افتخارزاده - جمیله سادات حسینی صابر - امیراسماعیل فروهید
بررسی و تحلیل تراوش سد خاکی حشیان شازندششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایرانتهران -دانشگاه تربیت مدرسحامدصاح فرد - علی سنایی راد- حمید رضا صبا
مطالعه مناطق روانگرا شده در سدهای خاکی بر اثر وجود لایه غیرمتراکم و اشباع در پیاولین کنفرانس ملی عمران و توسعهزیباکنار - ایرانسیاوش زمانی - حمید رضا صبا
بررسی آزمایشگاهی بهبود خصوصیات ژئوتکنیکی مخلوط ماسه – گرانول لاستیکدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهریتهران - ایرانحمیدرضاصبا - مهرداد نوکنده - سارا غفوری امیربنده
Numerical Investigation of Seismic Behaviour of Soil Nail Walls4th International Conference on Seismic RetrofittingTabriz - IranS.Zamiran- H.R.Saba - F.Ghadimi