لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۷۲۲ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
استفاده موثر از آب بازیافتی در فلوتاسیون کانه‌های سولفیدیدومین همایش ملی بازیافت آبتهرانمحمدرضا باقری-محمودرضا شاهوردی-احمد خدادادی دربان- محمود عبداللهی
کاربرد فرایند انعقاد الکتریکی در حذف آلاینده‌ها در پساب فراوری مواد معدنیدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایرانتهرانمحمودرضا شاهوردی- احمد خدادادی دربان
Expert system in activated sludge process operationNinth Conference on Envirosoft 2002 , modeling, Monitoring and Management of Environmental ProblemsBergen-NorwayM.R.Shahverdi- S.Jalili- A.R.Shahverdi- A.badkoubi
Development of a needle probe for measurement in air-water flowsInt. Conference on water resources Eng. ,American Society of Civil EngMemphis-USAA.R.Zarrati- M.R.Shahverdi - A.Samavati
برنامه ریزی در نظام آموزش عالی کشور برای گسترش آموزش فناوری نانو با نگاه به تامین نیروی انسانی ماهر در این عرصهدومین همایش اشتغال ونظام آموزش عالی کشورتهرانمحمودرضا شاهوردی
انتخاب الویت های تحقیقات، روش تکنولوژی بحرانیدومین همایش علم و فناوری، آینده و راهبردهاتهرانسیامک محمد حسینی- محمودرضا شاهوردی
کاربردهای شناخته شده نانوتکنولوژی در محیط زیستچهارمین همایش ملی دوسالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایرانتهراناکبر شاهسوند، علی احمدپور، محمود رضا شاهوردی
پتانسیل های آتی نانوتکنولوژی در کاربردهای زیست محیطیچهارمین همایش ملی دوسالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایرانتهرانعلی احمدپور- اکبر شاهسوند- محمودرضا شاهوردی
بررسی اثرات زیست محیطی سد سفید روداولین سمپوزیم بین المللی محیط زیستتهراناحمد طاهرشمس، محمود رضا شاهوردی
- کاربرد سیستم خبره در تصفیه فاضلابسومین همایش بررسی مسائل و مشکلات مبتلابه صنعت آب و فاضلاباصفهانمحمود رضا شاهوری- احمد بادکوبی
Identify and assess the risks in construction projects – A case study of mehr housing in Qom provinceIntenatinal Conference on Modern Researchs in Management,Economics and AccountingMohammad Hosein Ghotbi
Optimal Location of STATCOM and SVC Based on Contingency Voltage Stability by Using Continuation Power Flow: Case Studies of Khouzestan Power Networks in IranIEEE International Conference on Computer and Electrical EngineeringF. Larki, H.M. Kelk, M. Pishvaei, A. Johar, M. Joorabian
UPFC Application as a Fault Current limiting Device During faults23-th International Power System ConferenceM. Firouzi Abhari, M. Pishvaei ,G.B. Gharehpetian and F. Razavi
New Compensation Method for Generic Load and Source ConditionsIEEE International Symposium on Industrial Electronics, ISIE 2009Mojtaba Pishvaei, Mohammd Nasiri, and G. B. Gharehpetian
Parallel Active Filter Controlling Based on Instantaneous Compensation of Reactive PowerIEEE International Symposium on Industrial Electronics, ISIE 2009Mohammad Nasiri, Mojtaba Pishvaei and G. B. Gharehpetian
Inter- Line Dynamic Voltage Restore and Fault Current Limiter (IDVR-FCL)11th Spanish Portuguese Congress on Electrical EngineeringM. Firouzi, M. Pishvaie, G.B.Gharehpetian and F. Razavi
Combination Of UPQC and SMES to Improve Power Quality of Distribution System17-th Iranian Conference on Electrical EngineeringN. Salimi , M. Pishvaei and G. B. Gharehpetian,
System Studies of DC Reactor Type Fault Current Limiter in Distribution GridInternational Conference on Renewable Energies and Power Quality, ICREPQ'09M. Firouzi, M. Pishvaie, G.B.Gharehpetian and F. Razavi
A New Compensation Method for Nonlinear Unbalanced Loads23-th International Power System ConferenceM. Nasiri, M. Pishvaei and G.B. Gharehpetian
A Frequency Domain Method for Instantaneous Determination of Reference Current in Shunt Active FilterIEEE Conf., TENCON 2006Hong KongS.H. Fathi, M. pishvaei and G.B. Gharehpetian