لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۷۲۱ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
انتخاب ویژگیهای بهینه در شناسایی بیماری اوتیسم از تصاویر fMRI بر مبنای الگوریتم ژنتیکنخستین کنگره ملی دانشجویی علوم شناختیدانشگاه گیلانفرزانه صادقیان-حدیثه سادات حسنی-مرضیه جعفری
Influence of Water-Cement Ratio on Time-Dependent Structural Performance of Corroded Reinforced Concrete ColumnsThe First International Conference on Earthquake and Seismic Geotechnical Engineering (ICESGE)Atiye Farahani
شناسایی و شمارش دپوهای خاکریزی ناشی از فعالیت های عمرانی با استفاده از ویژگی های متن تصاویر ماهواره ای بزرگ مقیاسهمایش ملی ژئوماتیک سال 1394تهرانحامد کاچار، علیرضا صفدری نژاد، احمد معدنچی، حمید دهقانی، مهدی مدیری، حمید عنایتی، مهدی مختارزاده
بهبود عملکرد الگوریتم ژنتیک در شناسایی ساختار بهینه ی توابع کسری از طریق تولید احتمالاتی جامعه اولیه مبتنی بر همبستگی ستونی ماتریس ضرایب مجهولاتچهارمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمینیزدمجتبی آخوندی خضرآباد؛ محمدجواد ولدان زوج؛ علیرضا صفدری نژاد
Modeling and optimization of biosorptive removal of Zn (II) ions process using hybrid Artificial Neural Network and Genetic Algorithm11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2020)Ali Ghorbani, Mousa Zamani Faradonbe, Mohammad Hosein Eghbal Ahmadi
Horse Rider Tracking in Horse Jumping Matches using Swarm IntelligenceNational Conference on Architecture, Civil Engineering, Urban Development and Horizons of Islamic Art in the Second Step Statement of the RevolutionTabrizMehrtash Manafifard-Hadiseh Hasani
تفکیک محصولات کشاورزی در تصاویر چندزمانه سنتینل-2 مبتنی بر ادغام طبقه بندی کننده ها، مطالعه موردی: شهرستان قروهدومین کنفرانس ملی فناوری ها وکاربردهای نوین ژئوماتیکتبریزسعید احمدی، حدیثه سادات حسنی
تشخیص خودکار تعداد و مقاطع زمانی کشت در سری زمانی شاخص‌های گیاهی مزارع کشاورزی مستخرج از تصاویر ماهواره‌ای سنتینلچهارمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمینیزدسعید زارع؛ محمودرضا صاحبی؛ علیرضا صفدری نژاد
امکان سنجی پهنه بندی مناطق فرونشست پوسته در ایران از طریق مشاهدات ثقلی (مطالعه موردی: استان تهران)سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر، معماری و مدیریت شهریتهران - ایرانصادق زحمتیان، علیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمی
محاسبه اثر فرونشست زمین بر ایستگاه های ثقل سنجی تهران با استفاده از مشاهدات GPSسومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر، معماری و مدیریت شهریتهران - ایرانصادق زحمتیان، علیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمی
محاسبه اثر تخلیه آبهای زیرزمینی بر روی ایستگاه های ثقل سنجی تهرانسومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر، معماری و مدیریت شهریتهران - ایرانصادق زحمتیان، علیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمی
A robust optimization approach to R&D portfolio selectionOper. Res.F Hassanzadeh, M Modarres, M Saffari
Queueing system with inventory for two-echelon supply chain2009 International Conference on Computers & Industrial EngineeringM Saffari, R Haji
APPLICATION OF CAS WAVELETS ON THE SOLUTION OF OPTIMAL CONTROL CONSTRAINED BY TIME-DELAY SYSTEMS5th IRANIAN CONFERENCE ON APPLIED MATHEMATICSهمدانM. SHAMSI, M. KHAKSAR and M. A. MEHRPOUYA
انتخاب ویژگی های بهینه در شناسایی بیماری اوتیسم از تصاویر fMRI بر مبنای الگوریتم ژنتیکنخستین کنگره علوم شناختیمجازی-دانشگاه گیلانفرزانه صادقیان-حدیثه حسنی-مرضیه جعفری
صحه گذاری معادلات بایوت اصلاح شده با نتایج آزمایشگاهی به منظور مدلسازی مواد متخلخل نانوکامپوزیتیISAV-2017تهرانابوالفضل حسنی بافرانی-عبدالرضا اوحدی همدانی
Effect of In-Plane Loads on Natural Frequency of Transversely Isotropic Thick Annular Sector PlateISAV-2012تهرانابوالفضل حسنی بافرانی-عبدالرضا اوحدی همدانی
ارزیابی و بهینه سازی نتایج شاخص درجه خلوص پیکسلی بمنظور استفاده در مدل اختلاط طیفی خطینوزدهمین همایش ملی ژئوماتیکتهرانمیلاد نیرومند جدیدی؛ مجتبی جنتی؛ علیرضا صفدری نژاد؛ محمودرضا صاحبی؛ مهدی مختارزاده
ارائه روشی نوین در تلفیق ابرنقاط حاصل از سنجنده Kinectهمایش ملی ژئوماتیک ۹۵تهرانشهناز نخبه زعیم؛ محمد سعادت سرشت؛ علیرضا صفدری نژاد
ارائه روش تلفیقی ICP+OF در هم‌مرجع‌سازی ابر نقاط حاصل از سنجنده Kinectدومین کنفرانس بین المللی SMPRتهرانشهناز نخبه زعیم؛ محمد سعادت سرشت؛ علیرضا صفدری نژاد