لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۷۱۶ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
ارائه مشخصات بهینه برای سد خاکی عمارتپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشورارومیه - دانشگاه ارومیهعلی پناهی - حمید رضا صبا - رحمت اله نگهدار
بررسی دینامیکی پایدارسازی گودبرداری توسط اجرای شمعهشتمین کنگره ملی مهندسی عمرانبابل - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلهادی قجاوند - پیمان دهقان - حمید رضا صبا
روش ساده جهت تخمین دبی نشت در سدهای خاکی همگن اشباع و غیر اشباع در حالت پایداراولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزلهمیبد - دانشگاه آزاد اسلامی میبدعلی پناهی - کاظم پناهی - حمید رضا صبا
مقایسه عددی فشار جانبی خاک بر دیوارهای حائل انعطاف پذیر در حالت اکتیو و پاسیوهمایش ملی ایران و توسعهه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی ایرانمشهد - موسسه آموزش عالی خاورانمجید خانجانی - حمیدرضاصبا - مصطفی یوسفی راد
تحلیل و بررسی فشارجانبی خاک بر دیوارهای حائل انعطاف پذیر Cutoff Wall در حالت اکتیو( محرک)همایش ملی ایران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعیمشهد - موسسه آموزش عالی خاورانمجید خانجانی - حمیدرضاصبا - مصطفی یوسفی راد
آنالیز و تحلیل فشار جانبی خاک بر دیوارهای حائل انعطاف پذیر Cutoff Wall در حالت سکونهمایش ملی ایران و توسعهه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعیمشهد - موسسه آموزش عالی خاورانمجید خانجانی - حمیدرضاصبا - مصطفی یوسفی راد
بررسی روش های پایدارسازی گودهای عمیق درون شهریکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهریتبریز - دانشگاه آزاد اسلامی تبریزهادی قجاوند - حمید رضا صبا - مصطفی یوسفی راد
مطالعه موردی پایدارسازی دیواره گود مجتمع تجاری – اداری کیان با استفاده از مهارگذاریکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهریتبریز - دانشگاه آزاد اسلامی تبریزهادی قجاوند -حمید رضا صبا - مصطفی یوسفی راد
مقایسه عملکرد ژئوسنتتیک بر ظرفیت باربری خاک های ریزدانه و درشت دانه مسلح شدهاولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایرانتبریز - دانشگاه محقق اردبیلیکاوه شریف پور - حمید رضا صبا - صدیق محمدی
مطالعه آزمایشگاهی اثر ژئوسنتتیک ها بر مقاومت برشی خاک ریزدانه مسلح شدهاولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایرانتبریز - دانشگاه محقق اردبیلیکاوه شریف پور - حمید رضا صبا- زانیار ضمیران
بررسی اثر ژئوسنتتیک بر ظرفیت باربری خاک دانه ای مسلح شدهاولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایرانتبریز - دانشگاه محقق اردبیلیکاوه شریف پور - حمید رضا صبا
تحلیل الاستوپلاستیک تونل های تحت فشار زیرسطح آب زیرزمینی با در نظر گرفتن نیروی حجمی تراوش و رفتار نرم کرنشی توده سنگاولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایرانتبریز - دانشگاه محقق اردبیلیاحمد فهیمی فر - حامد قدمی - حمید رضا صبا-
Evaluating the Influence of Soil Types in the Seismic Response of a Pile Group using Rigorous and Cone ModelsSecond Conference on Smart Monitoring, Assessment and Rehabilitation of Civil StructuresInstabul - Instabul Technical UniversityS.Mohasseb - H.R. Saba - I.Ranjbarfar
تاثیر نوع خاک در تحلیل دینامیکی گروه شمع با روش مخروط و مقایسه آن با روش های عددیهفتمین کنگره ملی مهندسی عمرانزاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستانساسان محاسب - حمیدرضا صبا - آیدا رنجبر
بررسی رفتار دینامیکی زمین های بهبود یافته به روش تزریق با فشار بالا ( Jet Grouting)هفتمین کنگره ملی مهندسی عمرانسمنان - دانشگاه سمنانپیمان دهقان - حمید رضا صبا
تحلیل دینامیکی پی حجیم واقع بر سطح تخت بار دینامیکی ماشین آلات سه سیلندر با اسفاده از روش مخروطهفتمین کنگره ملی مهندسی عمرانزاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستانحمزه عبداله پور - حمید رضاصبا - ساسان محاسب - مهدی صفاخیل
مقایسه اثر نوع جداره با پارامترهای مسلح کننده در رفتار دینامیکی دیوارهای حائل خاک مسلح ژئوسنتتیکیهفتمین کنگره ملی مهندسی عمرانزاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستانحمید رضا صبا - مهرداد میرزا بیگی
اثر وجود لایه غیرمتراکم و اشباع در پی بر تغییرمکان های رخ داده در بدنه سدهای خاکیهفتمین کنگره ملی مهندسی عمرانسمنان - دانشگاه سیستان و بلوچستانسیاوش زمانی - حمید رضا صبا
تحلیل دینامیکی اندرکنش سد بتنی و مخزن به کمک نرم افزار Ansysهفتمین کنگره ملی مهندسی عمرانزاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستانبهنام مهدی پور - حمید رضا صبا
بررسی اثر فرکانس بارگذاری دینامیکی بر رفتار دیوارهای حایل خاک مسلح ژئوسنتتیکی با جداره های متفاوتاولین همایش منطقه ای افق های جدید در مهندسی عمرانهمدان - دانشگاه آزاد اسلامی همدانحمید رضا صبا - مصطفی یوسفی راد - مهرداد میرزابیگی