لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۷۲۲ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
مطالعه ویژگی¬های مکانیکی گرافن چند لایه با استفاده از دینامیک مولکولی اصلاح شده نوزهوفراولین همایش ملی نانوفناوری و کاربردهای آن در علم و صنعت1-سعید قربانعلی 2- علی رضا عبدی کیان 3- حیات مبارکی نیا
محاسبه رسانش گرمایی نانولوله های گرافین (n=1) و گرافدین (n=2) و تغییرات آن با ابعاد ساختار با کمک شبیه سازی های اتمیاولین همایش ملی علوم و فناوری نانوسعید قربانعلی
بررسی وابستگی رسانش گرمایی به عدد مولد در نانولوله های گرافین مرتبه¬های اول و دوم با کمک شبیه سازی های اتمیاولین همایش ملی علوم و فناوری نانوسعید قربانعلی
شبیه سازی سنتز و بررسی خواص مکانیکی نانولوله های تک دیواره آرمیچر کربنی تغلیظ شده توسط اتم نیتروژن(CNx) با روش دینامیک-مولکولیهمایش ملی فیزیک و کاربردهای آن1-سعید قربانعلی 2- مهران قلی پور شهرکی
بررسی تاثیر ناقصی و نوارهایی از ناخالصی نیتروژن بر خواص حرارتی نانولوله های تک دیواره زیگ-زاگ با روابط Müller-Platheهمایش ملی فیزیک و کاربردهای آن1-سعید قربانعلی 2- مهران قلی پور شهرکی
شبیه سازی نانوساختارهای فروالکتریک یک بعدی و بررسی تغییرات دما بر روی پارامترهای دینامیکی پخشکنفرانس سیستم های بس ذره ای (کپه ای و نانومقیاس )1- سعید قربانعلی 2- مهران قلی پور شهرکی
بررسی خواص الکریکی نانو تسمه های BaTiO3 در حضور ناقصی اکسیژن با روش دینامیک مولکولی برای راستاهای کریستالی [001] و [110] و [111]دومین همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو1-سعید قربانعلی 2- مهران قلی پور شهرکی
A solution for intervertebral calibration of soil moisture estimation models in optical and thermal images with low spatial resolution25th National Geomatics Conference and 3rd National Conference on Information Technology Engineering, N.C.C.B. Vlashejeri- A. Safdirinezhad- M. Jafari
Integration of Artificial Neural Network and Finite Element Modelling for deformation modelling of structureThe 2nd National Conference on Geospatial Information TechnologyTehranM. Jafari
Japanese language etiquette and their link to identityاولین کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی (علی آباد گلستان)علی آباد گلستاننفمه میرزائی
بررسی فرایندهای واژه سازی در گویش روستای کهک تفرشاولین کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی (علی آباد گلستان)علی آباد گلستانمنصور شریعتی، نفمه میرزائی
Numerical analysis of photonic crystal fibers with different different geometrical structures1st International conference on modern technologies in sciencesآرش کریم‌خانی - مونا کلانتری
The effect variation of central rod radius on operating photonic crystal ring resonator based optical filter1st International conference on modern technologies in sciencesآرش کریم‌خانی - زهره دلاوری
An ultra-compact optical photonic crystal based demultiplexer using modified resonance cavities1st International conference on modern technologies in sciencesآرش کریم‌خانی
Impact response of composite laminates interleaved by PCL nanofibersCCFA-4Tehran, IranH. Saghafi, T. Brugo, G. Minak, A. Zucchelli
A study on fatigue behavior of nanointerleaved woven CFRPECCM17Munich, GermanyT. Brugo, G. Minak, A. Zucchelli, X.T. Yan, H. Saghafi, M. Fotouhi, R. Palazzetti
Investigation on Dynamic Response of FRP-Reinforced Concrete Columns, Proceeding of CSCE 2008 Annual ConferenceCSCEQuebec, CanadaS. Motahari, H. Saghafi, S.A. Monemian and H.Omranpour
The effect of pre-stress on impact response of concave and convex composite laminatesDraf2014ItalyH. Saghafi, T. Brugo, G. Minak, A. Zucchelli
The influence of pre-stress and curvature on impact response of curved composite laminates, European conference on composite materialsECCM16Seville, SpainH. Saghafi, G. Minak, T. Brugo, A. Zucchelli
Effect of interleaved composite nanofibrous mats on delamination behaviour of polymeric composite materialsICCSPorto, PortugalH. Saghafi, R. Palazzetti, A. Zucchelli, G. Minak