سامانه اعضاء هیأت علمی دانشگاه تفرش

 
 
نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۹۳ مورد.
محمد حسین

محمد حسین پل

استادیار
مهندسی مکانیک
محمد حسین پل
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۳۵۷ مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/pol/fa

Google Scholar

محمدرضا پورفرد

استادیار
مهندسی برق
مجتبی

مجتبی پیشوایی

استادیار
مهندسی برق
مجتبی پیشوایی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۹۷ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/pishvaei/fa

حامد

حامد ثقفی

دانشیار
مهندسی مکانیک
حامد ثقفی
دانشیار فوق دكتری
- مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/saghafi/fa

Google Scholar Scopus
مرضیه

مرضیه جعفری

استادیار
ژئودزی و مهندسی نقشه برداری
مرضیه جعفری
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۵۷۶ ژئودزی و مهندسی نقشه برداری

http://faculty.tafreshu.ac.ir/jafari/fa

ORCID

اعظم جعفری

استادیار
ژئودزی و مهندسی نقشه برداری
اعظم جعفری
استادیار -
- ژئودزی و مهندسی نقشه برداری

http://faculty.tafreshu.ac.ir/azamjafari/fa

مهدی

مهدی جعفری پناه

استادیار
مهندسی برق
مهدی جعفری پناه
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۸۶ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/jafaripanah/fa

علی محمد

علی محمد جعفری نژاد

استادیار
معارف اسلامی
علی محمد جعفری نژاد
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۳۵۳ معارف اسلامی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/jafarinejad/fa

علی

علی چراغعلی خانی

استادیار
مهندسی صنایع
علی چراغعلی خانی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی صنایع

http://faculty.tafreshu.ac.ir/cheraghalikhani/fa

Google Scholar
محمد

محمد حبیبی

دانشیار
ریاضی
محمد حبیبی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۵۳ ریاضی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/habibi/fa

Google Scholar ORCID
حدیثه سادات

حدیثه سادات حسنی

استادیار
ژئودزی و مهندسی نقشه برداری
حدیثه سادات حسنی
استادیار دکترای تخصصی
- ژئودزی و مهندسی نقشه برداری

http://faculty.tafreshu.ac.ir/hasani/fa

ابوالفضل

ابوالفضل حسنی بافرانی

استادیار
مهندسی مکانیک
ابوالفضل حسنی بافرانی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/baferani/fa

Google Scholar
علی

علی حسین میرزایی بنی

استادیار
مهندسی صنایع
علی حسین میرزایی بنی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۷۶ مهندسی صنایع

http://faculty.tafreshu.ac.ir/hoseinmirzaei/fa

محمد حامد

محمد حامد حکمت

استادیار
مهندسی مکانیک
محمد حامد حکمت
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۶۳ مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/hekmat/fa

Google Scholar ORCID
حسین

حسین حیدری

دانشیار
مهندسی مکانیک
حسین حیدری
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۲۳۳۲ مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/heidary/fa

Google Scholar Scopus
آریااللهیار

آریااللهیار خسروشاهی بازنشسته

استادیار
مهندسی عمران
آریااللهیار خسروشاهی بازنشسته
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۵۸ مهندسی عمران

http://faculty.tafreshu.ac.ir/khosroshahi/fa

علی

علی خطیبی

استادیار
مهندسی مکانیک
علی خطیبی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/khatibi/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science
ناصر

ناصر راسخی نژاد

استادیار
فیزیک
ناصر راسخی نژاد
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۸۱ فیزیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/rasekhinezhad/fa