لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۷۲۶ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
اثر گرانش بر امواج پیچشی ساختارهای پلاسمایی تاج خورشیددهمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایرانزاهداناعظم مظفری، سهیل واشقانی فراهانی، عباس عابدی، سید محمد خراشادیزاده
انقلاب اسلامی و هویت ملیکنفرانس بین المللی رویکردهای علوم انسانی در قرن 21رشتعلی ملکی
مقایسه امواج آلفون پیچشی و تخت در اتمسفر خورشیدشانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایرانتهرانمحمد حسین کاظمی شورئی، سهیل واشقانی فراهانی، منصوره منتهایی
Bounds on double Roman domination number of graphsInternational Conference on Combinatorics, Cryptography and computationTehran, IranD A Mojdeh, A Parsian, I Masoumi
Properties of Sausage and Kink modes in the solar coronaOscillatory Processes in Solar and Stellar CoronaeBeijingSoheil Vasheghani Farahani
Criteria for the insightful revolution in the history of MathematicsInternational Conference on Research Science and TechnologyAli Parsian
On the Tangent Space of an n-SurfaceThe 46th Annual Iranian Mathematics ConferenceYazd, IranAli Parsian, M Masoumi
On the Zeroes of the Elliptic OperatorThe 46th Annual Iranian Mathematics ConferenceYazd, IranAli Parsian, M Masoumi
On the Existence of theta-vector fields on n-surfaces2th National Conference on Mathematics and its ApplicationsMalayer, IranAli Parsian
شهود در ریاضیاتسمینار علوم ریاضی و چالش هاتهران، ایرانعلی پارسیان
عدد قیدی همبندی گراف هااولین همایش ملی ریاضیات و علوم مهندسی با رویکرد دانش کاربردیتهران، ایرانآمنه علیدادی، دوستعلی مژده، علی پارسیان
تعامل فرهنگ و سیاست از دیدگاه امام خمینی(ره)همایش بین المللی بازخوانی آثار علمی و فرهنگی انقلاب اسلامیعلی ملکی
نقد و ارزیابی دیدگاه سلفی گری درباره نوسازی و توسعه اقتصادی (با تاکید بر آیات قرآن و سنت نبوی)نقد مبانی سلفیگریتهرانعلی ملکی
شکل گیری سالیتون های مراتب بالا در فیبر نوری با لحاظ کردن تلفاتسیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایرانآرش کریم خانی - محمدکاظم مروج فرشی - عباس ظریفکار
بررسی اثرات پودر میکرونیزه نقره و پلیمر PVC در فرآیند ماشینکاری به روش EDMهمایش ملی مکانیکاصفهانH. Hosinlo - E. Sharifi Tashnizi - A. R. Fazali
Heuristic solution for integrated process planning and job shop scheduling considering parallel machines workloadICMMM 2015 International Conference on Mechatronics, Materials andManufaturingParisE. Sharifi Tashnizi -Payman Mohamadpour
THE SYNCHRONIC INFLUENCE OF THE EFFECTIVE PARAMETERS ON EXTERNAL SURFACE ROUGHNESS AND CHANGES OF THE EXTERNAL DIAMETER IN TUBE SPINNING PROCESS USING DESIGN OF EXPERIMENTS AND OPTIMIZING THE PROCESSASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition (IMECE08)Boston, MassachusettsE. Sharifi Tashnizi - A. R. Fazeli Nahrekhalaji
STATISTICAL MODELING AND INVESTIGATION OF THE CHANGES OF THICKNESS AND PROCESS TIME IN THERMO-MECHANICAL TUBE SPINNING PROCESS USING DESIGN OF EXPERIMENTS38 th International Conference on Commputers and Industrial Engineering 38 CIEBeijingE. Sharifi Tashnizi- A. R. Fazeli Nahrekhalaji
Optical Parametric Generation Properties of LiGaS2, LiGaSe2, LiInS2 and LiInSe2 Crystals in the Mid-IR Spectral Region13th Conference on Optics and Photonics) S.S.Zakeri, G.R.Fayaz and M.Ebrahim-Zadeh
All Optical D-Flip Flop Composed of Two Coupled Chalcogenied Glass Micro-ringsIran Physics ConferenceFarnaz Farman, Sepideh S. Zakeri, Somayeh Mohammad Ali Mirzaee, Gholamreza Fayaz, Mohammad Asgari kaji, Alireza Bahrampour