مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۲۱بررسی اثر فاصله شمع ها بر ظرفیت باربری روه شمع در بارگذاری ثقلی و جانبیعلیرضا نخستین - حمید رضا صبااولین کنفرانس ملی عمران و توسعهبهمن 1390
۲۲بررسی اثر فرکانس بارگذاری دینامیکی بر رفتار دیوارهای حایل خاک مسلح ژئوسنتتیکی با جداره های متفاوتحمید رضا صبا - مصطفی یوسفی راد - مهرداد میرزابیگیاولین همایش منطقه ای افق های جدید در مهندسی عمران10 اسفند 1391
۲۳بررسی اثر مرغوبیت خاک بر جابجایی و تنش نسبت به مسیر رخداد بیشینه در تحلیل لرزه ایی سدهای خاکیعلیرضا صمیمی - حمید رضا صبا - مصطفی یوسفی راداولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران4 خرداد 1391
۲۴بررسی اثر میرایی در جابجایی افقی و قائم نسبت به مسیر عمودی در تحلیل لرزه ایی سدهای خاکیعلیرضا صمیمی - حمید رضا صبا - مصطفی یوسفی رادهمایش منطقه ای مهندسی عمران و بحران آب و انرژیاردیبهشت 1391
۲۵بررسی اثر ناحیه گسیختگی فونداسیون بر رفتار لرزه ای سد بتنیبهنام مهدی پور - حمید رضا صبادومین کنفرانس ملی مدیریت بحران31 خرداد 1391
۲۶بررسی اندرکنش مهار و خاک در پایدارسازی جداره تونل ها با استفاده از مطالعات عددیهادی قجاوند -حمید رضا صبا - سیاوش ضمیرانسومین کنفرانس ملی زلزله و سازه26-27 مهر1391
۲۷بررسی انواع روش های مقاوم سازی و بهسازی فونداسیون هامحمد رضا ملائی - محسن بیرنگ برازین - حمید رضا صبادومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران9-10 مهر 1393
۲۸بررسی پارامتری اثر زلزله روی دیوار حائل انعطاف پذیر بتنیحمیدر ضاصبا - مسعود شکریششمین کنگره ملی مهندسی عمران6-7 اردبیهشت 1390
۲۹بررسی پایداری ناحیه واریزه ای جناح چپ و سازه آبگیر سد و نیروگاه سیمرهحمید رضا صبا - همایون شاوردی - میثم منصوریدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران15-17 اردیبهشت 1394
۳۰بررسی تاثیر بارهای انفجاری بر عملکرد سازه هامحمد رضا ملائی - حمید رضا صباپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور11-13 شهریور 1393
۳۱بررسی تاثیر تراکم بر جابجایی و تنش نسبت به زمان در تحلیل لرزه ایی سدهای خاکیعلیرضا صمیمی - حمید رضا صبا - مصطفی یوسفی راداولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران4 خرداد 1391
۳۲بررسی تاثیر ریز شمع ها در تقویت پی ها و بهسازی خاکمحمد رضا ملائی - محسن بیرنگ برازین - حمیدرضا صباپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور11-13 شهریور 1393
۳۳بررسی تاثیر زاویه مهارهای جانبی بر عملکرد دیافراگم بتنی با استفاده از مدل سازی عددی دو بعدی و سه بعدیحمید رضا صبا - علی مقامعدومین کنفرانس ملی سازه،زلزله ، ژئوتکنیک3 آذر 1391
۳۴بررسی تاثیر فواصل و میزان بار انفجار بر عملکرد ریز شمع هامحمدرضا ملائی - حمید رضا صبااولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران27 دی 1393
۳۵بررسی تاثیرات فرکانس و طول تزریق بر رفتار راک بولت هابهنام مهدی پور - حمید رضا صبااولین کنفرانس بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب25-27 May 2011
۳۶بررسی جابجایی افقی و قائم نسبت به زمان در تحلیل لرزه ایی سدهای خاکیعلیرضا صمیمی - حمید رضا صبا - مصطفی یوسفی رادهمایش منطقه ای مهندسی عمران و بحران آب و انرژیاردیبهشت 1391
۳۷بررسی دینامیکی پایدارسازی گودبرداری توسط اجرای شمعهادی قجاوند - پیمان دهقان - حمید رضا صباهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران17 -18 اردیبهشت 1393
۳۸بررسی رفتار تنش – تغیرشکل دوره ساخت سد مخزنی ایوشانمحمد اسماعیل سیف - حمید رضا صباسومین همایش ملی مهندسی عمران4 اسفند 1390
۳۹بررسی رفتار دینامیکی زمین های بهبود یافته به روش تزریق با فشار بالا ( Jet Grouting)پیمان دهقان - حمید رضا صباهفتمین کنگره ملی مهندسی عمران17-18 اردیبهشت 1392
۴۰بررسی رفتار سه بعدی بارگذاری بر روی دیوارهای میخکوبی شد0سیاوش ضمیران - حمید رضا صبا - فریدون قدیمیاولین کنفرانس ملی عمران و توسعهاسفند 1390
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۵ مورد.