مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱Numerical Analysis of Soil Nail Walls Under Seismic Condition for Different Geometry of the NailS.Zamiran- H.R.Saba - F.Ghadimi3rd International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical EngineeringE28-30 June 2012
۲Numerical Investigation of Seismic Behaviour of Soil Nail WallsS.Zamiran- H.R.Saba - F.Ghadimi4th International Conference on Seismic Retrofitting2-4 2012 May
۳Stress and Deformation Behaviour of Eyvashan DamM.E.Seif - H.R.Saba4th National Conference on Earthquake & Structure17-18 October 2012
۴Evaluating the Influence of Soil Types in the Seismic Response of a Pile Group using Rigorous and Cone ModelsS.Mohasseb - H.R. Saba - I.RanjbarfarSecond Conference on Smart Monitoring, Assessment and Rehabilitation of Civil Structures9-11 September 2013
۵Numerical Analysis of Soil Nail Walls Under Seismic Condition for Different Geometry of the NailS.Zamiran- H.R.SabaSecond International Conference on Geotecniqu,Construction Materials and Environment14-16 November 2012
۶Seismic Response of RC Building with Short Masonary Infill Walls Using Pushover AnalysisM.R. Tabeshpour -A.S Mosavy - H.R.SabaSixth International Conference of Seismology and Eartquke Engineering16-18 May 2011
۷Effect of Wall Thickness and Number of Anchors on Deformation and Internal Forces in Diaphragm WallDr. A.R.Rahai- H.R.SabaThe Eighth East – Asia – Pacific Conference on Cons truction5-7 December 2001
۸بررسی تاثیرات فرکانس و طول تزریق بر رفتار راک بولت هابهنام مهدی پور - حمید رضا صبااولین کنفرانس بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب25-27 May 2011
۹تحلیل پایداری چاه نفت واقع در سازند Bakken ایالت داکوتای شمالی در شرایط ایزوتروپ و آنیزوتروپسیاوش ضمیران - حمید رضا صبا - مهدی استاد حسناولین کنفرانس بین المللی نفت،گاز، پتروشیمی و نیروگاهی26 تیر 1391
۱۰تاثیرات مدیریت شهری در مقابله با بحران زلزله با نگرشی ویژه به منطقه ده تهرانبهنام مهدی پور - حمید رضا صبااولین کنفرانس ملی عمران و توسعهبهمن 1390
۱۱بررسی اثر فاصله شمع ها بر ظرفیت باربری روه شمع در بارگذاری ثقلی و جانبیعلیرضا نخستین - حمید رضا صبااولین کنفرانس ملی عمران و توسعهبهمن 1390
۱۲بررسی رفتار سه بعدی بارگذاری بر روی دیوارهای میخکوبی شد0سیاوش ضمیران - حمید رضا صبا - فریدون قدیمیاولین کنفرانس ملی عمران و توسعهاسفند 1390
۱۳مطالعه مناطق روانگرا شده در سدهای خاکی بر اثر وجود لایه غیرمتراکم و اشباع در پیسیاوش زمانی - حمید رضا صبااولین کنفرانس ملی عمران و توسعهبهمن 1390
۱۴اثر پارامترهای مختلف هندسی بر رفتار پی های متغیر بر شیروانی مسلح شده با ژئوگرید با استفاده از نرم افزار اجزای محدودمصطفی بازگیر - حمید رضا صبااولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی22 اردیبهشت 1396
۱۵بررسی اثر تعداد زهکش بر میزان تغییرات فشار آب حفره ای اضافی در سدهای خاکی با استفاده از نرم افزار Plaxisابوالفضل اسدی - حمید رضا صبااولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی12-13 آذر 1393
۱۶مدلسازی سد قوسی و دره مخزن بر روی پی بی وزن انعطاف پذیر و مخزن خالی با استفاده از نرم افزار Ansysابوالفضل اسدی - حمید رضا صبااولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی12-13 آذر 1393
۱۷رفتار دینامیکی دیوارهای میخ کوبی شده با در نظر گرفتن اثر ساختگاهمهناز ترشابی - حمیدرضاصبااولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی12-13 آذر 1393
۱۸تحلیل الاستوپلاستیک تونل های تحت فشار زیرسطح آب زیرزمینی با در نظر گرفتن نیروی حجمی تراوش و رفتار نرم کرنشی توده سنگاحمد فهیمی فر - حامد قدمی - حمید رضا صبا-اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران30-1 مهر و آبان 1392
۱۹بررسی اثر ژئوسنتتیک بر ظرفیت باربری خاک دانه ای مسلح شدهکاوه شریف پور - حمید رضا صبااولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران30-1 مهر و آبان 1392
۲۰مطالعه آزمایشگاهی اثر ژئوسنتتیک ها بر مقاومت برشی خاک ریزدانه مسلح شدهکاوه شریف پور - حمید رضا صبا- زانیار ضمیراناولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران30-1 مهر و آبان 1392
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۵ مورد.