سامانه اعضاء هیأت علمی دانشگاه تفرش

 
 
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۹۳ مورد.
فیروز

فیروز آرش

استاد
فیزیک
فیروز آرش
استاد دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۸۷ فیزیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/arash/fa

Eprint
حسن

حسن آریانپور

استادیار
ریاضی
حسن آریانپور
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۵۷۴ ریاضی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/arianpoor/fa

Google Scholar
نفیسه

نفیسه آقابابائی

استادیار
مهندسی شیمی
نفیسه آقابابائی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶-۳۶۲۴۱-۵۷۰ مهندسی شیمی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/aghababaei/fa

Google Scholar
سعید

سعید احمد پور کاسگری

مربی
مهندسی مکانیک
سعید احمد پور کاسگری
مربی کارشناسی ارشد
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۵۸ مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/ahmadpour/fa

مهدی

مهدی اره پناهی

دانشیار
مهندسی برق
مهدی اره پناهی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۲۴۴۵ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/arepanahi/fa

بهزاد

بهزاد اشجری بازنشسته

استادیار
مهندسی صنایع
بهزاد اشجری بازنشسته
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۷۹ مهندسی صنایع

http://faculty.tafreshu.ac.ir/ashjari/fa

محمد

محمد افضلی نژاد

استادیار
ریاضی
محمد افضلی نژاد
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۹ ریاضی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/afzalinejad/fa

Google Scholar
محمد حسین

محمد حسین اقبال احمدی

استادیار
مهندسی شیمی
محمد حسین اقبال احمدی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۴۹۱ مهندسی شیمی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/eghbalahmadi/fa

Google Scholar
حسن

حسن برزگر

دانشیار
ریاضی
حسن برزگر
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۵۷۳ ریاضی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/barzegar/fa

Google Scholar
محمد رضا

محمد رضا برومند

دانشیار
مهندسی عمران
محمد رضا برومند
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۳۹ مهندسی عمران

http://faculty.tafreshu.ac.ir/boroomand/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE
زهرا

زهرا بنی عامریان

دانشیار
مهندسی مکانیک
زهرا بنی عامریان
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۵۷۵ مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/baniamerian/fa

بهزاد

بهزاد به نبیان

استادیار
ژئودزی و مهندسی نقشه برداری
بهزاد به نبیان
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶-۳۶۲۴۱-۲۵۸ ژئودزی و مهندسی نقشه برداری

http://faculty.tafreshu.ac.ir/behnabian/fa

Research GATE
بهرام

بهرام بهرامی

استادیار
فیزیک
بهرام بهرامی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۳۴۹ فیزیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/bahrami/fa

احمد

احمد بیات

استادیار
مهندسی شیمی
احمد بیات
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۳۲۶ مهندسی شیمی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/bayat/fa

Google Scholar
محمدمحسن

محمدمحسن بیاتانی

استادیار
عمومی
محمدمحسن بیاتانی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۷ عمومی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/bayatani/fa

علی

علی پارسیان

استادیار
ریاضی
علی پارسیان
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۳۶ ریاضی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/parsian/fa

کمال

کمال پایکن

استادیار
ریاضی
کمال پایکن
استادیار دکترای تخصصی
۰۹۱۲۷۶۲۹۰۳۲ ریاضی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/kamalpaykan/fa

Google Scholar Research GATE