مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۲۱نحوه و اصول گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش محوربهنام مهدی پور - مهرانگیز هفت لنگ - حمید رضا صبادومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری27 آذر 1390
۲۲بررسی رفتار دینامیکی زمین های بهبود یافته به روش تزریق با فشار بالا ( Jet Grouting)پیمان دهقان - حمید رضا صباهفتمین کنگره ملی مهندسی عمران17-18 اردیبهشت 1392
۲۳بررسی و تحلیل تراوش سد خاکی حشیان شازندحامدصاح فرد - علی سنایی راد- حمید رضا صباششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایرانمهر 1388
۲۴تحلیل دینامیکی پی حجیم واقع بر سطح تخت بار دینامیکی ماشین آلات سه سیلندر با اسفاده از روش مخروطحمزه عبداله پور - حمید رضاصبا - ساسان محاسب - مهدی صفاخیلهفتمین کنگره ملی مهندسی عمران17-18 اردیبهشت 1392
۲۵تحلیل لرزه ای گروه شمع و ارائه طرح بهینه مشخصات هندسیحمید رضا صبا - حمید رضا غفاریششمین کنگره ملی مهندسی عمران6-7 اردبیهشت 1390
۲۶بهینه سازی دیوارهای میخکوبی شده با استفاده از تحلیل عددیحمید رضا صبا - سیاوش ضمیرانسومین همایش ملی عمران شهری4و 5 آبان 1390
۲۷بررسی تاثیر زاویه مهارهای جانبی بر عملکرد دیافراگم بتنی با استفاده از مدل سازی عددی دو بعدی و سه بعدیحمید رضا صبا - علی مقامعدومین کنفرانس ملی سازه،زلزله ، ژئوتکنیک3 آذر 1391
۲۸نگاهی به وضعیت و لزوم صنعتی سازی ساختمان در ایران و بیان چالش های آن ( مطالعه موردی)حمید رضا صبا - فرزانه قلی زادهدومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت13-14 اردیبهشت 1391
۲۹بررسی اثر فرکانس بارگذاری دینامیکی بر رفتار دیوارهای حایل خاک مسلح ژئوسنتتیکی با جداره های متفاوتحمید رضا صبا - مصطفی یوسفی راد - مهرداد میرزابیگیاولین همایش منطقه ای افق های جدید در مهندسی عمران10 اسفند 1391
۳۰مقایسه اثر نوع جداره با پارامترهای مسلح کننده در رفتار دینامیکی دیوارهای حائل خاک مسلح ژئوسنتتیکیحمید رضا صبا - مهرداد میرزا بیگیهفتمین کنگره ملی مهندسی عمران17-18 اردیبهشت 1392
۳۱بررسی پایداری ناحیه واریزه ای جناح چپ و سازه آبگیر سد و نیروگاه سیمرهحمید رضا صبا - همایون شاوردی - میثم منصوریدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران15-17 اردیبهشت 1394
۳۲بررسی پارامتری اثر زلزله روی دیوار حائل انعطاف پذیر بتنیحمیدر ضاصبا - مسعود شکریششمین کنگره ملی مهندسی عمران6-7 اردبیهشت 1390
۳۳بررسی کاربرد ژئوتکستایل در تسلیح خاک ماسه ای به کمک مدلسازی در نرم افزار ANSYSحمیدرضا صبا- فرهاد افتخارزاده - جمیله سادات حسینی صابر - امیراسماعیل فروهیدششمین کنگره ملی مهندسی عمران6-7 اردبیهشت 1390
۳۴کاهش هزینه ها و بهبود انجام پروژه ها با بکارگیری روش مهندسی ارزش مطالعات موردی در پروژه های اجرایی نوسازی مدارسحمیدرضا صبا- - میثم شایسته - رویا شایستهدومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت13-14 اردیبهشت 1391
۳۵تحلیل سه بعدی استاتیکی و دینامیکی گروه شمع قائم با لحاظ کردن اثرات اندرکنش سینماتیک خاک و شمعحمیدرضاصبا - علیرضا متقیششمین کنگره ملی مهندسی عمران6-7 اردبیهشت 1390
۳۶بررسی آزمایشگاهی بهبود خصوصیات ژئوتکنیکی مخلوط ماسه – گرانول لاستیکحمیدرضاصبا - مهرداد نوکنده - سارا غفوری امیربندهدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری31 اردیبهشت 1395
۳۷تاثیر نوع خاک در تحلیل دینامیکی گروه شمع با روش مخروط و مقایسه آن با روش های عددیساسان محاسب - حمیدرضا صبا - آیدا رنجبرهفتمین کنگره ملی مهندسی عمران17-18 اردیبهشت 1392
۳۸مطالعه مناطق روانگرا شده در سدهای خاکی بر اثر وجود لایه غیرمتراکم و اشباع در پیسیاوش زمانی - حمید رضا صبااولین کنفرانس ملی عمران و توسعهبهمن 1390
۳۹اثر وجود لایه غیرمتراکم و اشباع در پی بر تغییرمکان های رخ داده در بدنه سدهای خاکیسیاوش زمانی - حمید رضا صباهفتمین کنگره ملی مهندسی عمران17-18 اردیبهشت 1392
۴۰بررسی رفتار سه بعدی بارگذاری بر روی دیوارهای میخکوبی شد0سیاوش ضمیران - حمید رضا صبا - فریدون قدیمیاولین کنفرانس ملی عمران و توسعهاسفند 1390
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۵ مورد.