مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱بررسی اثر فرکانس بارگذاری دینامیکی بر رفتار دیوارهای حایل خاک مسلح ژئوسنتتیکی با جداره های متفاوتحمید رضا صبا - مصطفی یوسفی راد - مهرداد میرزابیگیاولین همایش منطقه ای افق های جدید در مهندسی عمران10 اسفند 1391
۲ارزیابی تاثیر آهک و سرباره ذوب آهن بر رفتار مقاومتی خاک لای با استفاده از آزمایش CBRمحمد یاسر موسی زاده - حمید رضا صبا - مسعود مکارچیانیازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران11-12 اردیبهشت 1398
۳ارائه مشخصات بهینه برای سد خاکی عمارتعلی پناهی - حمید رضا صبا - رحمت اله نگهدارپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور11-13 شهریور 1393
۴ارزیابی رفتار سدخاکی عمارت در دوران ساخت و آبگیریعلی پناهی - حمید رضا صبا - رحمت اله نگهدارپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور11-13 شهریور 1393
۵نحوه و تحلیل دینامیکی سد خاکی عمارتعلی پناهی - حمید رضا صبا - رحمت اله نگهدارپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور11-13 شهریور 1393
۶مقایسه روشهای مختلف برای تعیین شیب های بالا دست و پائین دست و انتخاب شیب های بهینه ( در سدهای خاکی)علی پناهی - کاظم پناهی - حمید رضا صباپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور11-13 شهریور 1393
۷بررسی تاثیر ریز شمع ها در تقویت پی ها و بهسازی خاکمحمد رضا ملائی - محسن بیرنگ برازین - حمیدرضا صباپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور11-13 شهریور 1393
۸بررسی تاثیر بارهای انفجاری بر عملکرد سازه هامحمد رضا ملائی - حمید رضا صباپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور11-13 شهریور 1393
۹بررسی اثر تعداد زهکش بر میزان تغییرات فشار آب حفره ای اضافی در سدهای خاکی با استفاده از نرم افزار Plaxisابوالفضل اسدی - حمید رضا صبااولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی12-13 آذر 1393
۱۰مدلسازی سد قوسی و دره مخزن بر روی پی بی وزن انعطاف پذیر و مخزن خالی با استفاده از نرم افزار Ansysابوالفضل اسدی - حمید رضا صبااولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی12-13 آذر 1393
۱۱رفتار دینامیکی دیوارهای میخ کوبی شده با در نظر گرفتن اثر ساختگاهمهناز ترشابی - حمیدرضاصبااولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی12-13 آذر 1393
۱۲روشی پیشنهادی برای افزایش دقت پیش بینی مدت زمان پروژه های ساخت بر اساس مدیریت ارزش کسب شده ( همراه با مثال عددی)ایمان گیلی - حمید رضا صبادومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت13-14 اردیبهشت 1391
۱۳نگاهی به وضعیت و لزوم صنعتی سازی ساختمان در ایران و بیان چالش های آن ( مطالعه موردی)حمید رضا صبا - فرزانه قلی زادهدومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت13-14 اردیبهشت 1391
۱۴کاهش هزینه ها و بهبود انجام پروژه ها با بکارگیری روش مهندسی ارزش مطالعات موردی در پروژه های اجرایی نوسازی مدارسحمیدرضا صبا- - میثم شایسته - رویا شایستهدومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت13-14 اردیبهشت 1391
۱۵Numerical Analysis of Soil Nail Walls Under Seismic Condition for Different Geometry of the NailS.Zamiran- H.R.SabaSecond International Conference on Geotecniqu,Construction Materials and Environment14-16 November 2012
۱۶بررسی پایداری ناحیه واریزه ای جناح چپ و سازه آبگیر سد و نیروگاه سیمرهحمید رضا صبا - همایون شاوردی - میثم منصوریدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران15-17 اردیبهشت 1394
۱۷تاثیر بار انفجار بر فواصل و قطر ریز شمع هامحمدرضا ملائی - حمید رضا صبااولین همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار16 بهمن 1393
۱۸Seismic Response of RC Building with Short Masonary Infill Walls Using Pushover AnalysisM.R. Tabeshpour -A.S Mosavy - H.R.SabaSixth International Conference of Seismology and Eartquke Engineering16-18 May 2011
۱۹بررسی دینامیکی پایدارسازی گودبرداری توسط اجرای شمعهادی قجاوند - پیمان دهقان - حمید رضا صباهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران17 -18 اردیبهشت 1393
۲۰Stress and Deformation Behaviour of Eyvashan DamM.E.Seif - H.R.Saba4th National Conference on Earthquake & Structure17-18 October 2012
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۵ مورد.