پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱آنالیز اولیه شبکه های ماهواره ای بر اساس موقعیت ایستگاه های مشاهداتیعباس صباغکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه تهران۰۴ مهر ۱۳۹۱
۲برآورد یک مدل جزر و مدی بر پایه ی اطلاعات ماهواره ای و زمینیفردین سیفیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه تهران۱۸ مهر ۱۳۹۱
۳تعیین یک مدل تلوروئید جدید برای ایرانامیر عبادیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تهران۱۳ شهریور ۱۳۹۲
۴محاسبه یک مدل ژئوپتانسیلی جدید بر مبنای داده های ماهواره ای ارتفاع سنجی و جاذبه اینوشین مهرنگارکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تهران۱۳ شهریور ۱۳۹۲
۵تعیین هوشمند پارامترهای بهینه سلف کالیبراسیون به منظور استفاده در مثلث بندی بر اساس داده های GPS/IMU، مطالعه موردی UlteraCamحامد احمدی مسینهکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۲۴ شهریور ۱۳۹۲
۶مقایسه روشهای مختلف تعیین سطح هم پتانسیل مرجع سیاره ونوسمصطفی ثارالهیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه آزاد اسلامی - واحد تفت۰۸ خرداد ۱۳۹۳
۷بهبود مدلهای جهانی ژئوپتانسیلی با استفاده از مدلهای توپوگرافی با قدرت تفکیک بالاسیاوش یوسفیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تهران۲۱ تیر ۱۳۹۳
۸ارزیابی عملکرد الگوریتم تناظریابی شی مبنای SIFT در تصاویر حاوی خطای کشیدگی تصویر و مقایسه آن با روش تناظر یابی ناحیه مبنازهرا امینیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۰۴ آذر ۱۳۹۳
۹طبقه بندی عوارض شهری با استفاده از داده های لیدار و تصاویر دیجیتال هوایی بر اساس مدلهای نروفازیسیامک طالبی نهرکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۰۶ بهمن ۱۳۹۳
۱۰شناسایی و بازسازی سه بعدی ساختمانهای شهری با استفاده از تصاویر هوایی و رقومی و داده های لیدارحامد امینی امیرکلاییکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۰۶ بهمن ۱۳۹۳
۱۱مطالعه و پیش بینی تغییرات تراز آب دریای خزر و خطوط ساحلی با استفاده از مشاهدات ارتفاع سنجی ماهواره ایعلیرضا محمدیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تهران۲۶ خرداد ۱۳۹۴
۱۲مدلسازی نویزهای سریهای زمانی GPS برای بهبود سیگنالگودرز یزدان پناهکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تهران۰۸ شهریور ۱۳۹۴
۱۳مطالعه تغییر شکل صفحات تکتونیکی بر اساس GPSعباس شهبازیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تهران۱۷ شهریور ۱۳۹۴
۱۴پایش خشکسالی با استفاده همزمان از تصاویر نوری و راداریافسانه فتوحیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۳۱ شهریور ۱۳۹۴
۱۵ارزیابی شاخص های کنترل کیفیت ایستگاه ها و گیرنده های GNSSمحمد سلیمیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه تهران۲۷ دی ۱۳۹۵
۱۶امکان سنجی پهنه بندی مناطق فرونشست پوسته در ایران از طریق مشاهدات ثقلی و ترازیابیصادق زحمتیانکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه تهران۰۴ مهر ۱۳۹۶
۱۷بهبود سرعت همگرایی در تعیین موقعیت نقطه ای دقیق آنیناصر عبدیدکتریاستاد راهنمادانشگاه تهران۱۰ مهر ۱۳۹۷
۱۸یک مدل ژئوپتانسیلی بهبود یافته تا درجه و مرتبه ۱۰۸۰مهدی مسیب زادهدکتریاستاد راهنمادانشگاه تهران۲۹ دی ۱۳۹۷
۱۹مدل سازی محلی جزر و مد بر مبنای مشاهدات سطح لحظه ای دریا و مدل های هیدرودینامیکمصطفی سهرابی اطهردکتریاستاد مشاوردانشگاه تهران۳۰ دی ۱۳۹۷
۲۰استخراج عوارض تیر چراغ برق در حاشیه راه ها با استفاده از داده های لیزر اسکنر موبایلزهرا چمنیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۲۹ بهمن ۱۳۹۷