پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱ایجاد یک چارچوب سه بعدی بر اساس مدلسازی ژئودینامیک منطقه ایرانسیدامین قاسمی خالخالیدکتریاستاد مشاوردانشگاه تهران۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
۲ارائه روشی به منظور یافتن تصویر استریو بهینه در فرآیند تبدیل پروژه های فتوگرامتری پهبادسحر میردریکوندکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۳۱ شهریور ۱۴۰۰
۳طبقه بندی تصاویر ابر طیفی مبتنی بر تلفیق ویژگی های مستخرج از روش های کدگذاری تنک، تبدیلات خطی و غیر خطیسمیرا اله یاری بککارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۲۸ بهمن ۱۳۹۸
۴بهبود دقت شناسایی هدف در تصاویر ابرطیفی به کمک روش تخمین مولفه های وریانس به صورت محلیفاطمه عتیقیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۲۸ بهمن ۱۳۹۸
۵تولید مدل سه بعدی از سطح عوارض بدون بافت به کمک یک سیستم نور ساختاریافته متشکل از لیزر خطی و تصاویر استریومحسن شیخیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۲۸ بهمن ۱۳۹۸
۶مدلسازی فرونشست تهران به کمک مشاهدات InSAR و ثقلیامیر حجت قدیمیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تهران۳۱ شهریور ۱۳۹۸
۷استخراج عوارض تیر چراغ برق در حاشیه راه ها با استفاده از داده های لیزر اسکنر موبایلزهرا چمنیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۲۹ بهمن ۱۳۹۷
۸مدل سازی محلی جزر و مد بر مبنای مشاهدات سطح لحظه ای دریا و مدل های هیدرودینامیکمصطفی سهرابی اطهردکتریاستاد مشاوردانشگاه تهران۳۰ دی ۱۳۹۷
۹یک مدل ژئوپتانسیلی بهبود یافته تا درجه و مرتبه ۱۰۸۰مهدی مسیب زادهدکتریاستاد راهنمادانشگاه تهران۲۹ دی ۱۳۹۷
۱۰بهبود سرعت همگرایی در تعیین موقعیت نقطه ای دقیق آنیناصر عبدیدکتریاستاد راهنمادانشگاه تهران۱۰ مهر ۱۳۹۷
۱۱امکان سنجی پهنه بندی مناطق فرونشست پوسته در ایران از طریق مشاهدات ثقلی و ترازیابیصادق زحمتیانکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه تهران۰۴ مهر ۱۳۹۶
۱۲ارزیابی شاخص های کنترل کیفیت ایستگاه ها و گیرنده های GNSSمحمد سلیمیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه تهران۲۷ دی ۱۳۹۵
۱۳پایش خشکسالی با استفاده همزمان از تصاویر نوری و راداریافسانه فتوحیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۳۱ شهریور ۱۳۹۴
۱۴مطالعه تغییر شکل صفحات تکتونیکی بر اساس GPSعباس شهبازیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تهران۱۷ شهریور ۱۳۹۴
۱۵مدلسازی نویزهای سریهای زمانی GPS برای بهبود سیگنالگودرز یزدان پناهکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تهران۰۸ شهریور ۱۳۹۴
۱۶مطالعه و پیش بینی تغییرات تراز آب دریای خزر و خطوط ساحلی با استفاده از مشاهدات ارتفاع سنجی ماهواره ایعلیرضا محمدیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تهران۲۶ خرداد ۱۳۹۴
۱۷شناسایی و بازسازی سه بعدی ساختمانهای شهری با استفاده از تصاویر هوایی و رقومی و داده های لیدارحامد امینی امیرکلاییکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۰۶ بهمن ۱۳۹۳
۱۸طبقه بندی عوارض شهری با استفاده از داده های لیدار و تصاویر دیجیتال هوایی بر اساس مدلهای نروفازیسیامک طالبی نهرکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۰۶ بهمن ۱۳۹۳
۱۹ارزیابی عملکرد الگوریتم تناظریابی شی مبنای SIFT در تصاویر حاوی خطای کشیدگی تصویر و مقایسه آن با روش تناظر یابی ناحیه مبنازهرا امینیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۰۴ آذر ۱۳۹۳
۲۰بهبود مدلهای جهانی ژئوپتانسیلی با استفاده از مدلهای توپوگرافی با قدرت تفکیک بالاسیاوش یوسفیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تهران۲۱ تیر ۱۳۹۳