مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۲۱مقایسه اثر نوع جداره با پارامترهای مسلح کننده در رفتار دینامیکی دیوارهای حائل خاک مسلح ژئوسنتتیکیحمید رضا صبا - مهرداد میرزا بیگیهفتمین کنگره ملی مهندسی عمران17-18 اردیبهشت 1392
۲۲تحلیل دینامیکی پی حجیم واقع بر سطح تخت بار دینامیکی ماشین آلات سه سیلندر با اسفاده از روش مخروطحمزه عبداله پور - حمید رضاصبا - ساسان محاسب - مهدی صفاخیلهفتمین کنگره ملی مهندسی عمران17-18 اردیبهشت 1392
۲۳بررسی رفتار دینامیکی زمین های بهبود یافته به روش تزریق با فشار بالا ( Jet Grouting)پیمان دهقان - حمید رضا صباهفتمین کنگره ملی مهندسی عمران17-18 اردیبهشت 1392
۲۴تاثیر نوع خاک در تحلیل دینامیکی گروه شمع با روش مخروط و مقایسه آن با روش های عددیساسان محاسب - حمیدرضا صبا - آیدا رنجبرهفتمین کنگره ملی مهندسی عمران17-18 اردیبهشت 1392
۲۵بررسی دینامیکی پایدارسازی گودبرداری توسط اجرای شمعهادی قجاوند - پیمان دهقان - حمید رضا صباهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران17 -18 اردیبهشت 1393
۲۶تاثیر بار انفجار بر فواصل و قطر ریز شمع هامحمدرضا ملائی - حمید رضا صبااولین همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار16 بهمن 1393
۲۷بررسی پایداری ناحیه واریزه ای جناح چپ و سازه آبگیر سد و نیروگاه سیمرهحمید رضا صبا - همایون شاوردی - میثم منصوریدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران15-17 اردیبهشت 1394
۲۸ارائه مشخصات بهینه برای سد خاکی عمارتعلی پناهی - حمید رضا صبا - رحمت اله نگهدارپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور11-13 شهریور 1393
۲۹ارزیابی رفتار سدخاکی عمارت در دوران ساخت و آبگیریعلی پناهی - حمید رضا صبا - رحمت اله نگهدارپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور11-13 شهریور 1393
۳۰نحوه و تحلیل دینامیکی سد خاکی عمارتعلی پناهی - حمید رضا صبا - رحمت اله نگهدارپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور11-13 شهریور 1393
۳۱مقایسه روشهای مختلف برای تعیین شیب های بالا دست و پائین دست و انتخاب شیب های بهینه ( در سدهای خاکی)علی پناهی - کاظم پناهی - حمید رضا صباپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور11-13 شهریور 1393
۳۲بررسی تاثیر ریز شمع ها در تقویت پی ها و بهسازی خاکمحمد رضا ملائی - محسن بیرنگ برازین - حمیدرضا صباپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور11-13 شهریور 1393
۳۳بررسی اثر فرکانس بارگذاری دینامیکی بر رفتار دیوارهای حایل خاک مسلح ژئوسنتتیکی با جداره های متفاوتحمید رضا صبا - مصطفی یوسفی راد - مهرداد میرزابیگیاولین همایش منطقه ای افق های جدید در مهندسی عمران10 اسفند 1391
۳۴مطالعه تئوریک و عددی بررسی پایداری تونل های دایره ای لاینینگ شده در یک محیط الاستیک با تنش های انیزوتروپمجید خانجانی - حمید رضا صبا - مصطفی یوسفی رادهمایش ملی عمران و توسعه پایدار19-20 بهمن 1391
۳۵بررسی وقوع شکست در سدهای سنگریزه ای ( مطالعه موردی سد مخزنی ایوشان)محمد اسماعیل سیف - حمید رضا صبادومین کنفرانس ملی سازه ، زلزله، ژئوتکنیک3 آذر 1391
۳۶بررسی تاثیر زاویه مهارهای جانبی بر عملکرد دیافراگم بتنی با استفاده از مدل سازی عددی دو بعدی و سه بعدیحمید رضا صبا - علی مقامعدومین کنفرانس ملی سازه،زلزله ، ژئوتکنیک3 آذر 1391
۳۷بررسی اندرکنش مهار و خاک در پایدارسازی جداره تونل ها با استفاده از مطالعات عددیهادی قجاوند -حمید رضا صبا - سیاوش ضمیرانسومین کنفرانس ملی زلزله و سازه26-27 مهر1391
۳۸Stress and Deformation Behaviour of Eyvashan DamM.E.Seif - H.R.Saba4th National Conference on Earthquake & Structure17-18 October 2012
۳۹ارزیابی رفتار حائلهای میخکوبی شده با توجه به تغییرات تراز آب زیرزمینی و شرایط زهکشیسیاوش ضمیران - حمید رضا صبا - فریدون قدیمیسومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی24 خرداد 1391
۴۰بررسی شکل هندسی گودبرداری در پایداری دیوارهای میخکوبی شده تحت سربار متغیرسیاوش ضمیران - حمید رضا صبا - فریدون قدیمیاولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران4 خرداد 1391
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۵ مورد.